Akce se koná ve středu
23. listopadu v 18 hodin v Univerzitním centru Masarykovy univerzity v Telči, náměstí Zachariáše z Hradce 2, vstupné je zdarma.

„Přednášející Anna Hamrlová představí vybavení chrámu z dob vlastnictví jezuitů v současné podobě a zaměří se i na součásti, které byly opomíjeny, nebo se do dnešní doby nedochovaly. O důvodu zvolení konkrétních námětů pak napoví symbolický význam celkové koncepce i jednotlivých částí typických pro jezuitský řád," informovala mluvčí národního památkového ústavu v Telči Ilona Ampapová.

PŘESTAVĚNÍ KOSTELA

Po pobělohorských konfiskacích se majetek rodu Koňasů z Vydří v Knínicích dostává pod správu jihlavských a posléze telčských jezuitů. S příchodem řádu je zdejší kostel přestavěn a postupně opatřen novým vybavením, které se dochovalo z několika fází. Téměř sto let trvalo, než řádoví bratři zdejší venkovský chrám opatřili vybavením odpovídajícím jejich představám. I v současné době můžeme sledovat dochované předměty bezprostředně související s dobou po převzetí chrámu telčskými jezuity, objekty vztažené k přestavbě chrámu v roce 1717 i vybavení, především v podobě bočních oltářů, jež bylo vyhotoveno až ve druhé polovině 18. století a plnohodnotně sloužilo svému účelu nejen do zrušení řádu v roce 1773.

Přednášející Anna Hamrlová je absolventkou bakalářského a magisterského programu Obecná teorie a dějiny umění a kultury se zaměřením na dějiny křesťanského umění na KTF Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2013 pracuje v telčském národním památkovém ústavu.