Místostarosta Jan Přibyl vysvětlil, že tato myšlenka je stará už desítky let. Ožila v roce 2018, a to především z důvodu dlouhotrvajícího sucha. Rozhodně se ale stavba nepřipravuje. „Na území České republiky je v současné době vytipováno pětašedesát lokalit a nyní se diskutuje o rozšíření o dalších jednatřicet míst vhodných k výstavbě přehrady,“ uvedl Přibyl a tím, že ještě neskončilo schvalovací řízení na ministerstvech. Navíc příprava výstavby nádrže trvá desítky let.

Zařazení do generelu lokalit akumulace povrchových vod podle radnice jen zabraňuje realizaci významných staveb typu železniční trať, komunikace vyšší třídy a rozsáhlá investiční výstavba. „Vzhledem k tomu, že skoro celé dotčené území zasahuje do přírodní rezervace Údolí Brtnice a jejího ochranného pásma, nenastanou žádné změny pro využití území,“ uzavřel místostarosta.