V první polovině příštího roku by do systému vzdáleného sledování mělo být pilotně zařazeno 120 pacientů. Pokud se osvědčí, mohl by ho kraj rozšířit.

Systém se hodí pro chronicky nemocné lidi, jako jsou diabetici a kardiaci. Pravidelné sledování jejich základních životních funkcí by lékařům mělo umožnit reagovat rychleji na případné zdravotní výkyvy. Do pilotního projektu se zapojily nemocnice v Jihlavě, Havlíč-kově Brodě a Novém Městě na Moravě a také Domov pro seniory Mitrov.

Ke sledování zdravotního stavu na dálku je potřeba centrální softwarový systém s přehledy zdravotních dat pacientů. Sami pacienti dostanou set přístrojů, které se vejdou do příručního kufříku. V tomto setu bude monitorovací jednotka pro přenos dat prostřednictvím mobilního telefonu a vybavení potřebné pro sledování jejich zdravotního stavu, jako je tlakoměr, měřič hladiny cukru v krvi či EKG.

Systém vzdáleného sledování zdravotního stavu pacientů řeší kraj ve spolupráci s firmou z Tchaj-wanu.

Díky spolupráci Vysočiny s tchajwanskými partnery se už dříve uskutečnil projekt eAmbulance, týkající se elektronického objednává-ní pacientů ve zdravotnických zařízeních, i projekt Muzeum 4U umožňující návštěvníkům kulturních zařízení kraje prohlídku 
s využitím elektronického průvodce.