Větší počty uchazečů o vzdělání na středních školách letos znejistily některé žáky a rodiče. Radní kraje Jan Břížďala ujistil, že obavy jsou zbytečné. „Rozumím narůstajícím obavám žáků 9. tříd a jejich rodičů v souvislosti se zvyšujícími se počty uchazečů o vzdělávání na středních školách. Jsem ale přesvědčený, že všichni žáci najdou vhodný obor pro středoškolské studium. Od letošního září je pro žáky 1. ročníků středních škol na Vysočině připraveno bezmála 6 500 volných míst a není tak důvod k obavám,“ ujistil Břížďala.  

Kraj také zvýšil kapacity u některých oborů - jako například čtyřleté všeobecné gymnázium nebo gymnázium se sportovní přípravou na Gymnáziu Jihlava nebo u oboru elektrotechnika – energetika na Střední průmyslové škole Třebíč.

Podle údajů ze škol je největší zájem o maturitní obory informační technologie, předškolní a mimoškolní pedagogika nebo elektrotechnika – energetika. U učebních oborů pak u uchazečů vedou obory reprodukční grafik či mechanik opravář motorových vozidel. Dlouhodobě vysoký zájem mají studenti o umělecké obory s talentovou zkouškou jako jsou užitá malba nebo scénická a výstavní tvorba.  

Nové obory

Do rejstříku škol zapsal kraj také obory zcela nové, jako například obor mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení na Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole Žďár nad Sázavou. Nově vznikl obor zemědělské práce na Vyšší odborné škole a Střední odborné škole zemědělsko-technické Bystřice nad Pernštejnem či obor mechanizace a služby a obor dopravní prostředky na Hotelové škole Světlá a Střední odborné škole řemesel Velké Meziříčí a dále také obor předškolní a mimoškolní pedagogika na Gymnáziu Otokara Březiny a Střední odborné škole Telč.

Do budoucna plánuje kraj také otevření nového, hodně vyhledávaného oboru, reprodukční grafik na Gymnáziu, Střední odborné škole a Vyšší odborné škole Ledeč nad Sázavou.