Nejúspěšnější deváťáci na Jihlavsku, co se týká přijímacích zkoušek z českého jazyka, jsou na ZŠ T. G. Masaryka. Tam je učivo nastavené tak, aby ho zvládli všichni. „Máme velmi kvalitní pedagogický sbor a společnou vizi. Snažíme se nepolevovat v nárocích na žáky a věříme, že to v budoucnu rodiče i žáci ocení,“ sdělila Deníku ředitelka školy Andrea Frolíková. Šance mohou zvýšit kroužky zaměřené na přípravu na přijímací zkoušky, individuální konzultace nebo kariérové vzdělávání.

Ve škole je několik zajímavých detailů, jako třeba základní gramatická pravidla nalepená na schodech. Žáci je tak vidí den co den. Je to detail, který může mít velký význam. „Každý žák má své specifické potřeby učení a vnímá učivo různými způsoby,“ podotkla Andrea Frolíková.

V obou předmětech uspěli i žáci ze ZŠ Polná. „Máme obecně skvělé a kvalitní učitele, kteří se snaží naše žáky v rozličných oblastech rozvíjet. Používáme moderní metody a formy práce, snažíme se naše žáky zaujmout a motivovat ke vzdělávání,“ odpověděl ředitel školy Zbyněk Wasserbauer na dotaz, co dělají ve škole jinak. V přípravě na přijímací zkoušky pak pomáhají i odpolední dobrovolné semináře.

V Polné se také snaží žákům předat starou lidskou modrost, že bez práce nejsou koláče. A také že povinnost, zodpovědnost, píle či slušné chování nejsou sprostá slova, ale vlastnosti, které patří do základní výbavy každého člověka v současném světě, vysvětlil ředitel školy.

Jak a podle čeho jsme vybírali nejlepší školy

Co znamenají čísla u škol? Jde o průměrné procento dobře vyřešených úkolů z matematiky nebo českého jazyka žáky na dané škole v přijímacích testech za posledních pět let. Číslo 50.00 tedy znamená, že žáci vyřešili v průměru polovinu přijímacího testu.

Do výběru jsme zahrnuli všechny školy z daného okresu, které měly minimálně 20 žáků v devátých třídách, kteří dělali přijímací testy.

Kvůli relevanci dat jsme se zaměřili pouze na přijímací zkoušky na čtyřletá studia (téměř 90 procent všech) a vynechali jsme přijímačky na víceletá gymnázia

Zdroj: prijimacky.ai a Cermat

Nejlépe počítat pak umí školáci ze Stonařova, alespoň co se úspěšnosti u přijímacích zkoušek týká. „Výuka našich matematiků se vyznačuje náročností na žáky a systematičností práce. Žáci mají podporu učitelů i mimo výuku. Všichni, kdo o to stojí, mohou své dílčí nedostatky či nezdary vždy napravit, zeptat se na to, co nepochopili,“ popsal ředitel školy Zdeněk Zdražil.

Žádné speciální postupy ve Stonařově nemají. „Co se mi osvědčilo, je 3D realita, tady dril, důslednost a disciplína. I když je to nepopulární, zatím jsem účinnější metodu nenašel,“ říká matikář Václav Horský. Uvědomuje si, že je náročný a třebaže se žáci občas bouří, časem vždy docení, že měl vysoké nároky.

Nejúspěšnější školy Jihlavska podle průměrného výsledku testu z češtiny:

  • Základní škola T.G. Masaryka, Jihlava 64,30%
  • Základní škola a Mateřská škola Dušejov 63,61%
  • Základní škola a Mateřská škola Zhoř 60,08%
  • Základní škola Polná 59,39%
  • Základní škola a mateřská škola Brtnice 59,32%    Zdroj: prijimacky.ai a Cermat

Skvělých výsledků dosahují také žáci ze ZŠ Dušejov, v češtině jsou druzí nejúspěšnější na Jihlavsku. „Je to o pozitivním přístupu, s tím souvisí motivace. Chovám se k žákům tak, jak bych já v jejich věku chtěla být připravovaná, i když za nás to samozřejmě tak nebylo. Máme s žáky dobré vztahy, snažím se s nimi vycházet. Děti pak sami chtějí a snaží se, aby měly výsledky,“ prozradila češtinářka Renata Schwarzová svůj recept na úspěch.

Úspěšní jsou i školáci ze zhořské základní školy. Ředitel školy Richard Března vysvětlil, že přijímací zkoušky jsou zaměřené především na čtenářskou gramotnost. Tu se ve Zhoři snaží rozvíjet například formou čtenářských dílen nebo častou prací s texty v hodinách. Od podzimu se závěrečný ročník připravuje na zkoušky, to také pomáhá. „Navíc součástí našich učebnic jsou již od šestého ročníku i testové otázky, takže žáci v devítce již mají s podobnou prací zkušenosti,“ zmínil Března. „A hlavně máme zodpovědnou paní učitelku i nadané děti,“ dodal.

Nejúspěšnější školy Jihlavska podle průměrného výsledku testu z matematiky:

  • Základní škola a Mateřská škola Stonařov 48,07%
  • Základní škola Jihlava, Seifertova 5 46,22%
  • Základní škola Polná 45,93%
  • Základní škola T.G. Masaryka, Jihlava 45,93%
  • Základní škola a mateřská škola Puklice 45,68%   Zdroj: prijimacky.ai a Cermat

U přijímaček se dlouhodobě daří i žákům z Puklic. V jejich případě je zajímavý kontext, že data z let 2017 až 2023 zahrnují dobu, kdy se stará škola opravovala, žáci jezdili do Jihlavy a následně měli k dispozici moderní budovu. „Určitě se učitelce lépe věnuje výuce, když jí přitom od nezatepleného okna netáhne na záda nebo nemusí mít obavy, že si od padesát let staré katedry roztrhne silonky. Zapnout varnou konvici už dnes neznamená vyhodit pojistky v celé škole,“ zhodnotila starostka Kateřina Pauzarová.

To důležité se ovšem podle ní skrývá uvnitř. Jinými slovy musí být kvalitní pedagogický sbor. Za příklad uvedla paní učitelku Stránskou. „Už 27 let u nás vyučuje matematiku a neexistuje, aby někdo z jejích žáků neudělal přijímačky,“ připomněla s úsměvem.

Žáci základní školy už jsou v kuchyňce jako doma.
Škola ve Zhoři dostala čtyři miliony, teď se mění před očima

V českém jazyce jsou mezi pěti nejúspěšnějšími i žáci ze ZŠ Brtnice. „Ve výuce používáme aktivizující metody, pracujeme s textem, žáci se podílejí na různých projektech. Věnujeme se aplikování pravidel do praxe. Důležitá je i vzájemná komunikace a důvěra mezi žákem a učitelem,“ vyjmenovala ředitelka Blanka Čerklová s tím, že v osmém a devátém ročníku se také zvýšil počet hodin českého jazyka ze čtyř na pět hodin týdně. Deváťáci pak mají možnost chodit na seminář zaměřený právě na přijímací zkoušky.

Pět hodin mají osmáci a deváťáci také matematiky, vedení školy má cíl dostat výsledky v matematice na úroveň českého jazyka. „Matematika v základních školách je problém napříč celou republikou,“ podotkla však ředitelka.

Otestujte své znalosti v aplikaci Aimos

Přijímačky s Deníkem: V aplikaci Aimos si každý může otestovat své znalosti a na základě výsledků se posléze zaměřit na to, v čem má nedostatky. Aplikace také umožňuje vyhledat konkrétní základní školu a tu propojit s preferovanými středními školami. Po vyplnění vstupního testu bude uživateli vytvořen individuální vzdělávací plán, který bude přizpůsobený doplňování znalostí potřebných k úspěšnému přijetí na vybranou střední školu. Aplikace je dostupná na adrese www.aimos.cz.