„Nevěděly jsme přesně, co od této akce očekávat, ale jsme nadšené a příjemně překvapené. Nabídka prezentujících je široká a dozvěděly jsme se spoustu užitečných a potřebných informací. I tato forma veletrhu je skvělá a pro nás studenty velmi zajímavá,“ pochvalovaly si dvě studentky Gymnázia Telč Jana Matoušková a Adéla Veselá. Akce se zúčastnilo osm školních skupin z pěti jihlavských škol a tyto dvě zástupkyně školního parlamentu z gymnázia v Telči.

Veletrh mezinárodních příležitostí se konal ve středu 17. ledna. Uspořádal ho Kraj Vysočina. „Odbor školství, mládeže a sportu ve spolupráci s neziskovou organizací Hodina H, Zdravým krajem Vysočina a městem Jihlava pozvali desítku prezentujících, aby představili studentům možnosti, jak se zapojit do mezinárodního prostředí.

„Hodina H za pomoci zahraničních dobrovolníků ze Španělska a Maďarska přiblížila Evropskou dobrovolnou službu a programy pro mládež Erasmus+. Kraj Vysočina a Evropský region Dunaj-Vltava a město Jihlava představily svoji nabídku mezinárodních aktivit, stipendijních programů a soutěží,“ uvedla z odboru školství, mládeže a sportu Kraje Vysočina Jana Čermáková.

Nebyly opomenuty ani anglicky orientované příležitosti, a tak se studenti dozvěděli mnoho informací od Fulbrightovy nadace a CTM Academy.

Jak sehnat brigádu, práci v zahraničí nebo se zúčastnit dobrovolnických workcampů, takové informace získali studenti u stolečků Eures – Evropská síť pracovních míst, Inex-SDA – Sdružení dobrovolných aktivit a Tamjdem.

Záležitosti ohledně Evropské unie a evropských fondů diskutovali studenti u stánku Eurocentra Jihlava a Europe Direct Jihlava. „Když jsem se o veletrhu dozvěděla, ihned jsem oslovila mé studenty a podařilo se mi sestavit skupinu 33 účastníků. Tato akce je zajímavá jak nabídkou, tak formou. Již nyní víme, že informace získané na veletrhu budou studenti prezentovat svým spolužákům na třídních hodinách na konci ledna,“ sdělila učitelka Němčiny Gymnázia Jihlava Olga Parkanová. Veletrh mezinárodních příležitostí v Jihlavě přilákal jak školy zřizované Krajem Vysočina, tak i školy soukromé.