Součástí akce budou ukázky z výcviku Armády České republiky, jako jsou seskoky padákem, slaňování a bojová umění. Příchozí si budou moci prohlédnout historickou výstroj a výzbroj, techniku, ale 
i současnou armádní výstroj a výzbroj.

Letošní akce se uskuteční k 71. výročí konce druhé světové války. Odpoledne zpestří i skotští dudáci 
The Rebel Pipers. V jednu hodinu odpoledne se přítomní shromáždí u pomníku nadporučíka Adolfa Opálky a vzdají mu hold. 
Ve tři odpoledne se uskuteční beseda s historikem Michalem Stehlíkem o skupině Out distance.

„Historické ohlédnutí se soustředí jednak na okolnosti seskoku, jak byly zaznamenány místní četnickou stanicí 
v Telči, a pak na další osudy parašutistů v protektorátu," uvedla organizátorka akce Helena Volavková.

Out distance byl krycí název pro odbojovou operaci, kterou připravila exilová vláda v Londýně na jaře 1942. Cílem operace byla sabotáž plynárny v Praze, která se nezdařila.

IVANA HOLZBAUEROVÁ