„Rozšíření nabídky služeb s sebou nese možnost pracovat i s četnější cílovou skupinou. Například s těmi, kteří jsou závislí na alkoholu, dále s těmi, kteří chtějí abstinovat a také v neposlední řadě s jejich blízkými,“ uvedla Tereza Urbanová, vedoucí jihlavské adiktologické ambulance. „Nemusíme tak odmítat klienty, kteří přicházejí i s jiným typem závislostí. Vnímáme to jako posun v celkovém rozvoji organizace,“ dodala Urbanová.

Služba chce poskytnout osobám fyzickou i psychickou soběstačnost pomocí sociálně terapeutické činnosti. Cílem je umožnit zapojení klientů do běžného života bez užívání návykových látek a bez problémů způsobených jejich závislostí.

Objednat se lze do adiktologické ambulance, která sídlí v ulici U Větrníku, lze přímo u Terezy Urbanové telefonicky, každý den mezi devátou a dvanáctou hodinou dopoledne. Služby jsou poskytovány bezplatně.