"Žádné takové varování jsme nevydali, není k němu sebemenší důvod. Voda do stojánku pitné vody v Lipkách teče ze studní nad Velkým Pařezitým rybníkem, upuštění jeho hladiny o šedesát centimetrů se na její kvalitě nemohlo v žádném případě odrazit. Ceduli jsme odstranili a podali trestní oznámení na neznámého pachatele. Domníváme se, že by se mohlo jednat o šíření poplašné zprávy a podvod,“ vysvětluje Václav Hlaváč z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, ředitel regionálního pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy.

Pitná voda v telčských Lipkách je vyhlášená. „Voda v Lipkách má parametry kojenecké vody a řada lidí si pro ni jezdí. Proč se je někdo takovým způsobem pokusil vystrašit a podvést, je mi opravdu záhadou. Jediná pravdivá informace na cedulce je, že oprava Velkého Pařezitého rybníka bude dokončena do roka,“ dodává Václav Hlaváč.

Další fáze odpouštění rybníka je naplánována tak, aby voda doplnila telčské rybníky, na kterých proběhne výlov koncem října. Jak informovala AOPK, tento postup byl již dříve dohodnut na schůzce s ostatními subjekty v povodí s ohledem na co nejšetrnější hospodaření s vodou.

Vypouštění Velkého pařezitého rybníka je teď v Telči a okolí tématem číslo jedna. Řada lidí nesouhlasí s chystanou rekonstrukcí hráze a obrovským zásahem do chráněné lokality pod Javořicí.

Menší problémy s pitnou vodou naopak minulý týden řešili v Hybrálci. Pondělní vzorky z obecní studny, které v rámci pravidelné kontroly odebrali krajští hygienici, totiž prokázaly přítomnost bakterií enterokoka ve spodních vodách. Pro lidi zjištěné množství neznamenalo žádné nebezpečí, studna se ale musela nechat vyčistit a pořádně vydenzifikovat.

"Další vzorek hygienici odebrali ve čtvrtek a výsledky už byly v pořádku. Je možné, že se bakterie do vody dostaly po práškování a hnojení na poli. Určitě nám ale do studny nikdo nic záměrně nehodil," sdělil starosta Hybrálce Antonín Pokorný.