V domech s orientačními čísly šest a osm sídlila bývalá Okresní vojenská správa. Zatímco dům s číslem šest je historický a vzhledem k pozdně gotickým klenbám se jeho vznik odhaduje na patnácté až šestnácté století, vedlejší objekt tak cenný není. „Je z období renesance, ale se silnými úpravami od vojenské správy, čímž je to znehodnoceno,“ uvedl náměstek primátorky Petr Laštovička (ODS).

Město domy vlastní deset let a jelikož se nepodařilo je prodat, za pomoci dotace je opraví a začne využívat. „Do odloučeného pracoviště se po dokončení rekonstrukce přestěhují odbor školství, kultury a tělovýchovy a odbor životního prostředí. Jejich pracovníci nyní sídlí v domě Hluboká 3, ten však není v dobrém technickém stavu a očekávají ho v budoucnu opravy,“ vysvětlil tajemník magistrátu Evžen Zámek.


Město má projekt i stavební povolení, čeká pouze na dotace. Jejich získání považuje za velmi pravděpodobné. „Dotace bude požadována v maximální možné výši, která zaplatí téměř polovinu investice, ta podle projektové dokumentace dosáhne šedesáti milionu korun,“ přiblížila vedoucí odboru rozvoje města Alena Kottová. Odhad začátku prací je letos v listopadu a provoz v domech by měl být zahájen v roce 2021.

Problematiku řešili také jihlavští zastupitelé. Opoziční Radek Popelka (ANO) vznesl dotaz, jestli by nemohla být dotace získána i pro Masarykovo náměstí 18, kde se také jedná o brownfield. Město to prověří, dotace jsou totiž pro nepodnikatelské záměry a v této budově se bude vybírat nájem.