Jihlava, kostel apoštola Pavla

18:00 - 21:00 Otevřeno, možnost návštěvy

18:00 - 19:00 Koncert ZUŠ JIhlava

Jihlava, kostel sv. Ignáce

18:00 - 22:00 Otevřeno, možnost návštěvy

19:00 - 19:15 Taneční vystoupení s fletnovým souborem - Vystoupení žáků ZUŠ Jihlava z tanečního a flétnového souboru.

19:30 - 20:15 Prohlídka varhan s ukázkou hry - Komentovaná prohlídka vzácných historických varhan s poutavým komentářem a ukázkou hry. Provází Dominik Máca

20:15 - 20:45 Komentovaná prohlídka interiéru kostela - Interiér barokní perly Jihlavy! Velký evangelijní příběh nástropní fresky kostela svatého Ignáce. Unikátní pieta krásného slohu a mnohé další. Provází Vojtěch Blažek

20:45 - 20:55 Prohlídka kostelních krovů a hodinového stroje - Unikátní možnost vystoupat a nahlédnout do běžně nepřístupných prostor kostelních krovů a do soukolí nejstaršího hodinového stroje v Jihlavě! Provází Vojtěch Blažek.

Jihlava, kostel sv. Jakuba Většího

18:00 - 22:00 Otevřeno, možnost návštěvy

17:30 - 18:00 Prohlídka varhan pro děti s ukázkou hry

18:00 - 18:45 1. Komentovaná prohlídka krovů a věže

18:00 - 18:45 Mše svatá s hudebním doprovodem scholy

18:45 - 19:30 2. Komentovaná prohlídka krovů a věže

19:00 - 19:45 Komentovaná prohlídka interiéru kostela

19:30 - 20:15 3. Komentovaná prohlídka krovů a věže

20:00 - 21:00 Hudební koncert žáků a pedagogů ZUŠ

20:15 - 21:00 4. Komentovaná prohlídka krovů a věže

21:00 - 21:45 5. Komentovaná prohlídka krovů a věže

21:00 - 21:45 Prohlídka varhan s ukázkou hry

21:40 - 22:00 Společná modlitba s požehnáním

Na komentované prohlídky je nutná rezervace.

Jihlava, kostel sv. Kříže

16:00 - 22:30 Otevřeno, možnost návštěvy

18:00 - 19:30 Náhodná setkání. Koncert

20:00 - 20:20 Čtení z Bible kralické. Dobové zpěvy

20:00 - 21:20 Čtení z Bible kralické. Dobové zpěvy

22:00 - 22:20 Čtení z Bible kralické. Dobové zpěvy

Jihlava, kostel u Matky Boží

18:00 - 22:00 Otevřeno, možnost návštěvy

18:00 - 21:00 Dílničky pro děti

18:15 - 19:00 Komentovaná prohlídka kostela a minoritské zahrady. Prohlídku vede Marek Skřivánek

19:00 - 19:05 Dvořák 120. Ke 120. výročí úmrtí Antonína Dvořáka

19:15 - 20:00 Komentovaná prohlídka kostela a minoritské zahrady. Prohlídku vede Marek Skřivánek

20:15 - 21:00 Komentovaná prohlídka kostela a minoritské zahrady. Prohlídku vede Marek Skřivánek

Celovečerní program: Krása Kapitulní síně - S buchtou od sester františkánek

Jihlava, modlitebna ECM

17:00 - 21:00 Otevřeno, možnost návštěvy

17:00 - 17:30 Komentovaná prohlídka fary

18:30 - 18:50 Nový svět Antonína Dvořáka - chvilka s hudbou

19:00 - 19:05 „Dvořák 120“ – kostely v celé ČR, krátký přímý přenos úvodní části symfonie „Z Nového světa“

19:10 - 21:00 Rozhovory, setkání, občerstvení

Telč-Krahulčí, poutní kostel sv. Jana Nepomuckého

16:00 - 22:00 Otevřeno, možnost návštěvy

16:00 - 21:00 Komentovaná prohlídka (vždy v celou hodinu)

18:00 - 22:00 Opékání buřtů (buřty zajištěny)

Telč, kostel sv. Jakuba Staršího

17:00 - 23:00 Otevřeno, možnost návštěvy

16:00 - 19:00 Křížová chodba kostela sv. Jakuba – Dílničky pro děti

17:00 - 19:10 Věž kostela sv. Jakuba Staršího – Legenda ve věži pro děti s Pavlou Houdkovou

18:00 - 22:00 Věž kostela sv. Jakuba Staršího – Výstava výtvarných děl žáků ZUŠ Telč

18:00 - 23:00 Křížová chodba - Pojďte ochutnat něco dobrého“ – občerstvení

18:00 - 23:00 Křížová chodba - duchovní a zdravotní literatura (Církev adventistů sedmého dne)

18:00 - 23:00 Výstava Petra Hudce „Telčské slovobrazy“

18:10 - 19:50 Věž kostela sv. Jakuba Staršího - Ukázka manuálního zvonění s výkladem

18:15 - 19:00 Koncert dětského pěveckého sboru Srdíčko

19:00 - 19:30 Ekumenická bohoslužba

20:00 - 21:00 Koncert moderní křesťanské hudby – Schola Telč

21:30 - 23:00 Ticho kostela promlouvá

Telč, kostel sv. Ducha

17:30 - 22:30 Otevřeno, možnost návštěvy

18:00 - 18:30 Školství Jednoty bratrské (přednáška s promítáním)

19:00 - 19:45 Pojďme si zazpívat s Milanem Svobodou a jeho hosty

20:00 - 20:30 Listy Jana Žižky (přednáška s promítáním)

20:45 - 21:15 Školství Jednoty bratrské (přednáška s promítáním)

21:30 - 22:15 Pojďme si zazpívat s Milanem Svobodou a jeho hosty

Telč, kostel Jména Ježíš

18:00 - 23:00 Otevřeno, možnost návštěvy

18:00 - 18:45 Komentovaná prohlídka kostela.

18:00 - 21:00 Prohlídka krypty kostela (vstup z nádvoří u kavárny Haas, možnost zapálení svíčky a tiché modlitby

18:00 - 23:00 Doprovodný program – Výstava fotografií „Zmizelá Telč“

19:00 - 19:45 Komentovaná prohlídka kostela se stavebním historikem Jiřím Bláhou.

20:00 - 21:00 Rozjímání u varhan

21:00 - 21:45 Komentovaná prohlídka kostela

21:30 - 23:00 Ticho kostela promlouvá

22:30 - 22:45 Žehnání městu Telč a jejím obyvatelům (vstupní schody do kostela)

Telč-Staré Město, kostel Matky Boží

17:00 - 20:30 Otevřeno, možnost návštěvy

17:00 - 17:55 Mše svatá

18:00 - 18:20 Komentovaná prohlídka kostela s M. Horníkem

18:00 - 20:00 Doprovodný program - výstavy (ornátů, obrazů a další)

18:20 - 19:00 Varhanní rozjímání s Eliškou Leitkepovou

19:00 - 19:20 Komentovaná prohlídka kostela s kostelníkem

20:00 - 20:15 Závěrečná modlitba

Třešť, kostel sv. Kateřiny Sienské

17:00 - 22:00 Otevřeno, možnost návštěvy

17:00 - 18:00 Koncert žáků ZUŠ

18:30 - 18:45 Mše svatá

19:30 - 20:30 Povídání sestry Marie Immaculaty Konvalinkové - O životní cestě od drogové závislosti přes klášter až k vlastní psychoterapeutické poradně

21:00 - 22:00 Skupina Labyrint

Třešť, kostel sv. Martina

18:00 - 22:00 Otevřeno, možnost návštěvy

18:00 - 20:30 Zpřístupnění věže kostela sv. Martina

18:00 - 20:30 Prohlídka kostnice s komentářem

Celovečerní program: Kostel bude otevřený ke ztišení, modlitbě či jen k tichému spočinutí