To se ovšem hned tak nestane. Důvodem jsou podmínky, které dala městu Krajská hygienická stanice (KHS) Kraje Vysočina. Ty by totiž navýšily náklady na spojnici ulic o polovinu, a na to město uvolnit peníze nechce. „Vydali jsme souhlas k územnímu řízení, ale pro stavební řízení je nutné doložit protihluková opatření v přilehlém bytovém domě v souladu s platnou legislativou,“ sdělil Jiří Kos, ředitel sekce ochrany a podpory veřejného zdraví KHS.

V praxi to znamená, že hygiena dává stavbě zelenou v případě, že bude v obytných místnostech sousedícího bytového domu v těsné blízkosti uvažované dopravní spojky nainstalováno takové opatření, které splní hlukové podmínky, a zajistí zároveň dostatečně odvětrávání bytů.

„Zařízením nuceného větrání by bylo nutné vybavit asi deset domácností, patřičná ventilace jednoho bytu by přišla asi na 80 tisíc korun. Předpokládané náklady propojky za 1,5 milionu by tak vyskočily o více než polovinu. S ohledem na takové neúnosné navýšení jsme se museli rozhodnout tuto nepochybně přínosnou a připravenou akci zastavit,“ vysvětlil náměstek Vratislav Výborný.

Nepomohl ani argument radnice, že projekt na ulici U Hřbitova počítá s výměnou hlučné dlažby za podstatně tišší asfaltový povrch. Ani pozitivní dopad této změny na hladinu hluku hygieniky ke změně názoru nepřiměl. Podle Kose je ovšem nutné řídit se platnou legislativou v oblasti protihlukových opatření, proto se s tím musí město vypořádat.

Záměr propojení ulic Telečská a U Hřbitova dále zahrnoval vybudování chodníků včetně přechodů a veřejného osvětlení, úpravu parkovacích stání a výměnu povrchu v části ulice. Ulice Telečská a U Hřbitova by byly hlavními, nová propojka by byla vedlejší komunikací. Radnice hodlala do úpravy komunikací v tomto místě celkem investovat více než pět milionů korun. Propojka navazuje na záměr celkové rekonstrukce ulice Telečské, s propojením počítá i územní plán Jihlavy.

„Došlo by k lepšímu rozložení dopravy v těchto a navazujících ulicích a tedy k celkovému snížení intenzity dopravy v této části města. Nehledě na to, že by se zde daly lépe vést objízdné trasy v případě budoucích oprav komunikací, kanalizace a podobně,“ vysvětluje přínos uvažované spojky náměstek pro oblast investic a dopravy Vratislav Výborný.