Podle předběžných informací se žádné zásadní změny v autobusové dopravě v okrese nechystají. „Budou zrušeny pouze dva páry spojů Jihlava, autobusové nádraží – Jihlava, Bosch Diesel, které byly vedeny v souběhu se spoji, které zajišťuje Trado bus, a Jihlava se odmítla na úhradě ztráty podílet,“ uvedl generální ředitel ICOM transport Zdeněk Kratochvíl. Toto spojení navíc také plně zajišťuje jihlavská městská hromadná doprava.

Rovněž České dráhy již znají podobu nových jízdních řadů pro období 2010/2011. O konečných úpravách jízdních řádů však bude jasno až na konci listopadu.

Spolupráce

Při sestavování jízdních řádů spolupracují dopravci a kraj i s obcemi. „U některých spojů proto dochází k časovým posunům do patnácti minut dle požadavků obcí,“ dodal za společnost ICOM Kratochvíl.

Obce mají ze zákona povinnost řešit se svými občany problémy týkající se nevyhovujícího dopravního spojení.

V tištěné podobě až se zpožděním

Nový jízdní řád bude platný od neděle 12. prosince pro vlaky i autobusy. Na webu bude k mání nejspíše až 12. prosince.

Někteří dopravci jízdní řády svých spojů vydávají pravidelně a snaží se o případných změnách informovat. K mnoha lidem se ale tištěné jízdní řády dostávají se zpožděním, nebo vůbec.

V třešťském informačním centru jízdní řády důležitých spojů pro lidi z města a okolí vyhotovují sami. „Musíme počkat, až dvanáctého prosince zveřejní řády na internetu,“ přiblížila pracovnice třešťského infocentra Michaela Marešová.

„Lidé si je mohou koupit asi týden před Vánoci. ICOM nám nějaké podklady dodává, ale ostatní dopravce a jízdní řády vlaků stahujeme z internetu,“ doplnila pracovnice třešťského infocentra.

Bezradní lidé se také často chodí ptát do informačního centra na spoje, kterými chtějí cestovat v konkrétní den. „Někdy se stane, že si od nás odnáší štos papírů plný spojů, které jezdí na určité trase po celý den, “ dodala Marešová. Podle Marešové jsou jediní v širokém okolí, kdo tyto služby pro veřejnost vůbec poskytuje.