„Radnice už se svojí nabídkou oslovila bezmála šedesát spolků ze sociální, kulturní a
sportovní oblasti a hledá další zájemce," uvedl mluvčí jihlavské radnice Radek Tulis.

V bývalém Domě dětí a mládeže mohou být například zkušebny pro divadelníky, tanečníky, hudebníky či sportovce, ale může sloužit i jako prostor k setkávání dalších zájmových skupin či jako sídlo neziskových organizací.

„Rádi bychom poskytli zázemí co nejširšímu spektru spolkových a neziskových organizací a podpořili tak jejich aktivity. Kdo hledá pro svůj spolek, klub nebo sdružení prostory, může se na nás obrátit," vyzvala zájemce Iveta Nechvátalová z jihlavského odboru školství.

Na prohlídku prostor v Brněnské ulici přišli zástupci asi dvaceti organizací. Osm z nich projevilo vážný zájem. Zhruba polovina pak postrádá další vybavení. Zástupci organizací či spolků by ocenili například místa pro parkování, bezbariérovost, instalaci zvukového zařízení či prostory pro větší počet lidí. „Dosud největší zájem projevily spolky o využití tělocvičny a místnosti pro asi třicet osob," poznamenal Tulis.

O využití budovy s orientačním číslem 29 v Brněnské ulici jako spolkového domu uvažovala radnice již delší dobu. Začátkem tohoto roku tehdejší náměstek primátora pro oblast kultury Milan Kolář (Forum Jihlava) prostřednictvím dotazníků zjišťoval, zda by spolky prostory ve spolkovém domě uvítaly. Reakce byly veskrze pozitivní.

Vedení radnice si od domu, který by spolky zastřešoval, slibuje například lepší způsob financování těchto organizací. Proto nechalo dům částečně zrekonstruovat a vybavit nezbytným zařízením.

PROSTOR I PRO VÝSTAVY ČI PŘEDNÁŠKY?

„Naší hlavní ideou je v domě nabízet vzdělávání a osvětu. Prostory mohou být využity také k výstavám či přednáškám. Iniciativě spolků se meze klást nebudou a každý bude moct přispět svojí činností svojí troškou do mlýna," připomněl myšlenku spolkového domu vedoucí odboru školství, kultury a tělovýchovy Tomáš Koukal.

Zájemci o pronájem prostor v novém spolkovém domě mohou kontaktovat Ivetu Nechvátalovou na telefonním čísle 565 592 333 či na e-mailové adrese iveta.nechvatalova@jihlava-city.cz, nebo osobně na magistrátu na pracovišti v Hluboké ulici. Prostory si mohou přijít prohlédnout.

Kromě domu v Brněnské ulici radnice uvažovala, že by se Spolkový dům dal zřídit také na adrese Masarykovo náměstí 18 nebo v domě v ulici U Mincovny.

Dům dětí a mládeže Jihlava se z nyní prázdné budovy v minulosti přestěhoval do nově zrekonstruovaného a většího domu nedaleko.

IVANA HOLZBAUEROVÁ