Pro budoucí uplatnění v oblastech průmyslu, stavebnictví, ve službách, zemědělství a lesnictví i v uměleckých řemeslech aktuálně školy zřizované krajem nabízejí ke studiu 47 oborů.

„Vzhledem k tomu, že přihlášky ke studiu na středních školách přijímají jejich ředitelé až do poloviny března, je ještě předčasné hodnotit zájem žáků o konkrétní zaměření a obory. Z našich statistik je ale zřejmé, že řemesla jsou živá a žáci devátých ročníků mají k dispozici zhruba dva a půl tisíce volných míst učebních oborů," informovala radní kraje pro oblast školství Jana Fialová (ČSSD).

Obory železničář, aranžér či operátor

Šedesátistránková brožura vznikla jako výsledek spolupráce Kraje Vysočina a všech krajských odborných středních škol. U každého oboru je stručný popis studia, informace o budoucím uplatnění 
a úplný přehled konkrétních škol, které obor ke studiu nabízejí. „Díky tomuto přehledu mají deváťáci možnost vybírat například z netradičních oborů železničář, aranžér nebo operátor skladování. V nabídce stále zůstává i obor jemný mechanik – hodinář," upozornila radní Jana Fialová.

Průvodce nabídkou učebních oborů bude k dispozici na všech doprovodných akcích, které Kraj Vysočina připravil k takzvanému Roku řemesel na území regionu. Například na Třebíčsku to bude na soutěži učňů oboru instalatér, která se uskuteční v úterý 
22. března na Střední škole stavební v Třebíči.