Zápisy dětí do prvních tříd se pomalu blíží také na Jihlavsku. Základní školy na vesnicích budou mít ale zřejmě i letos prvňáčků málo. „Loni jsme měli u zápisu devět dětí, ale nastoupilo jich osm. Je to taková norma posledních let, příští rok na tom snad budeme lépe," řekl ředitel zhořské základní školy Richard Března.

Škola ve Zhoři může první třídu otevřít jen díky podpoře obce, funguje na výjimku. „Ke školám na výjimku patříme dlouhodobě. Nejsme schopni posbírat více dětí. Každý žák je pro nás cenný. Tím, že nám zřizovatel fandí, nám velmi pomáhá," dodal Března. Ten musí každý školní rok obec 
o výjimku žádat. Vesnice se tak zaváže k tomu, že pokud by se škola propadla do finanční tísně, pomůže jí. „Pokud by například nebyly peníze na platy, obec zvýšené nároky uhradí. Kdyby se ale jednou stalo, že by peníze nebyly, museli bychom to řešit jiným způsobem," přiblížil ředitel.

Do města i z okolí

V jihlavských základních ško᠆lách by letos do prvních tříd mělo nastoupit přibližně stejně dětí jako v loňském roce. Podle předběžného zjištění 
u ředitelů škol, očekává jihlavská radnice přijetí asi 556 dětí. Dalších 96 dětí bude přijato po odkladu školní docházky. „Dle našich údajů 
z matriky by mělo poprvé přijít k zápisu přibližně 600 dětí, z toho asi 50 dojíždějících 
z okolních obcí," přiblížil Tomáš Koukal, vedoucí odboru školství, kultury a tělovýchovy jihlavského magistrátu.

Zápisy do 1. tříd se budou 
v Jihlavě konat v pátek 
25. a v sobotu 26. ledna na jednotlivých školách. Díky přibližně stejnému počtu prvňáčku jako v loňském roce nebudou zanikat ani vznikat nové třídy. Výjimkou je pouze Základní škola Havlíčkova. „Pouze na ZŠ Havlíčkova 
z důvodu kapacity školy přijme ředitel děti do počtu 30, tedy pouze jednu třídu, přičemž ředitel školy stanovil kritéria pro přijetí dětí. I v letošním školním roce předpokládáme otevření šesti přípravných tříd pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, na kterých školách tyto třídy budou, je v současné době v jednání," doplnil Koukal.

Rodiče budoucích prvňáčků školu upřednostňují většinou podle místa bydliště, případně místa zaměstnání. „V poslední době se ale objevil nový fenomén – najít si pro své dítko tu svou oblíbenou nejlepší paní učitelku podle referencí známých," podotkl Koukal.