Pro řidiče osobních aut i nadále v platnosti zůstává obousměrná objízdná trasa, která vede Radkovskou ulicí po hrázi Staroměstského rybníka a okolo židovského hřbitova až na silnici na Novou Říši. Kamiony by se Telči měly vyhnout úplně.

„Stavebníci v podstatě jedou podle harmonogramu, protože některé práce se sice o něco zpozdí, na druhou stranu se ale zase něco podaří urychlit. Pracím celkem přeje i počasí," řekl telčský starosta Roman Fabeš. Práce na inženýrských sítích už se aktuálně přesunuly do části ulice za potok. „V současné době jsou i tam hotovy hlavní řady vodovodu a čeká se na výsledky hygienických zkoušek. Jakmile budou hotovy, dojde k postupnému napojování vodovodních přípojek," doplnil další informace starosta.

V prvním úseku ulice, který se nachází blíže k centru města, jsou už inženýrské sítě hotové a nyní se tam pokládají spodní podkladové vrstvy vozovky a ukládají obrubníky. Během května by měly být dokončeny práce na kruhovém objezdu na stávající křižovatce u Ulického rybníka.

Dobrá zpráva

„Pokud se nevyskytnou problémy, do konce května by mohl být hotový nejenom úsek po odbočku do ulice Křížová, ale i další úsek po odbočku do ulice Komenského. Bylo by to tedy hotové o něco dříve, než se předpokládalo původně," vysvětlil Roman Fabeš.

Zhruba od konce května už by měl být tedy částečně průjezdný nový kruhový objezd. Řidiči osobních aut se tedy dostanou Hradeckou ulicí a ulicí Na Hrázi a částečně i ulicí 9. května. Práce budou pak pokračovat na zbylé části ulice 9. května za potokem a na druhém kruhovém objezdu, týkat se budou už jen rekonstrukce vozovky. Hotové by vše mělo být na začátku září. Díky dobrému počasí kompletní rekonstrukce v ulici 9. května začala už v prvních březnových dnech.

Rušno bude také během jara a léta v sousední Hradecké ulici. V plánu je tam pokládka části chodníků a během června se rozjede výstavba nového autobusového zálivu v prostoru mezi gymnáziem a základní školou.

„Kromě autobusových zastávek tam vznikne i několik parkovacích míst a propojovací chodníky. Práce jsou načasovány na letní prázdniny, aby to co nejméně omezilo provoz obou škol, doprava v ulici těmito pracemi nijak omezena nebude," upřesnil telčský starosta s tím, že nyní probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby.

ZUZANA MUSILOVÁ