U té příležitosti v úterní podvečer zprostředkovali terapeuti náhled do duševního rozpoložení klientů, kteří tvoří z keramiky nebo malují. O jednotlivých autorech se při prohlížení jejich děl hovořilo velmi podrobně. Zhruba dvacet zájemců se dozvědělo také více o historii samotného zařízení.