Účastníci se už během dopoledne sejdou v kongresovém sále Krajského úřadu Kraje Vysočina. Na programu bude například promítání filmu (Ne)rodič s průvodním slovem režisérky Jany Počtové. Dokument přináší šest příběhu netradičních rodinných uspořádání.

Odpoledne bude následovat seminář Proměny současné rodiny s dvěma terapeuty, jehož součástí bude diskuse a výměna zkušeností zúčastněných.