Ve dnech 14. července až 14. srpna se v mikroregionu bude realizovat nový program kolektivního systému Elektrowin, který je určený pro obce a menší města, jež nemají sběrný dvůr nebo je pro jejich občany špatně dostupný. „Podle průzkumu má stále více lidí zájem třídit elektroodpad, avšak mnohdy je odradí velká vzdálenost sběrného dvora. Proto jsme jim tímto projektem vyšli vstříc a vysíláme putující kontejner za nimi,“ říká Roman Abrham, ředitel zákaznického oddělení Elektrowinu.

Tentokrát tedy poputuje sběrný dvůr v podobě kontejneru za lidmi, a to konkrétně do dvanácti obcí daného území.

Zlikvidovat jednoduchým způsobem, a přitom ekologicky vysloužilé elektrospotřebiče a další elektrozařízení tak bude moci každý jejich odložením do uzamykatelného kontejneru, který se přiblíží k jeho bydlišti.

Přesný termín, kdy budou moci tuto službu ve své obci využít, se lidé dozvídají prostřednictvím obecních úřadů a informačních letáků.
Zpětný odběr vysloužilých elektrospotřebičů prostřednictvím mobilního kontejneru šetří nejen životní prostředí, ale také finance obcím.

Jak přistavení uzamykatelného kontejneru, tak i odvoz a zpracování elektrozařízení uloženého v kontejneru zajistí na své náklady kolektivní systém Elektrowin.

Putování kontejneru

Mysletice 14. – 15. 7. 2009
Strachoňovice 16. – 17. 7. 2009
Zvolenovice 20. – 21. 7. 2009
Dyjice 22. – 23. 7. 2009
Žatec 24. – 27. 7. 2009
Pavlov 28. – 29. 7. 2009
Panenská Rozsíčka 30. – 31. 7. 2009
Sedlejov 3. – 4. 8. 2009
Lhotka 5. – 6. 8. 2009
Vanov 7. – 10. 8. 2009
Řásná 11. – 12. 8. 2009
Knínice 13. – 14. 8. 2009