„Konference je zároveň doškolovací akcí v systému celoživotního vzdělávání pro lékaře, všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotní laboranty, asistenty ochrany veřejného zdraví, zdravotnické záchranáře, farmaceutické asistenty, zdravotně sociální pracovníky, fyzioterapeuty, ergoterapeuty a nutriční terapeuty,“ vyjmenoval tiskový mluvčí VŠPJ Tomáš Obruba.

Akci na akademické půdě pořádá Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu, VŠPJ, a Sexuologická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

Program akce:
8.00 – 9.00 – prezence
9.00 – 9.15 – úvodní slovo, zástupkyně rektora Alena Štěrbová
9.15 – 9.45 – V hlavní roli znásilnění aneb patologická sexuální agresivita, Jana Novotná
9.45 – 10.30 – Sexuální dysfunkce a jejich vztah k některým onemocněním, Radim Uzel
10.30 – 11.20 – Úrazy z lásky aneb co se dá pokazit intra coitum, Miroslav Havlín
11.20 – 11.50 – přestávka
11.50 – 12.50 – Přehled právních nástrojů k prevenci zanedbávání péče o dítě, Miroslav Mitlöhner
12.50 – 13.40 – Možnosti prevence HIV a život s HIV v současnosti, Ivo Procházka