Ve Zborné se nakonec asi stavět nebude. Ze schváleného územního plánu totiž louky, kde měly vyrůst nové domy ve Zborné, nakonec vypadly. „Tato lokalita se bude nejdříve prověřovat podrobným územním studiem a potom bude přesunuta do rezervy,“ uvedl náměstek pro rozvoj Zborné Radek Popelka (ANO).

Do rezervy byla také převedena rozvojová lokalita pro domy u křížku Na Sklace na jihu a areál jihlavského Reindlerova dvoru na severu krajského města. „V současné době máme v Jihlavě k dispozici asi 200 hektarů plochy pro výstavbu rodinných domů. Míst je tedy dostatek. Do budoucna chceme prověřit dalších 200 hektarů,“ dodal vedoucí odboru jihlavského úřadu územního plánování Tomáš Lakomý. Handlovy Dvory, Horní Kosov, Na Člunku tam všude je možné v současné době stavět.

Schválený územní plán by měl být zárukou právní jistoty v území. Koncepce rozvoje města je v dokumentu stanovena v horizontu deseti a patnácti let. „Měl by umožňovat vyvážený a harmonický rozvoj města. Stanovená úprava jednotlivých ploch by neměla komplikovat stavební činnosti investorů, ale zároveň by měla umožnit odmítnout stavby s negativním dopadem na území,“ uvedl Popelka v podkladech pro zastupitele na jejich záříjovém zasedání.

Developery tak nový územní plán krajského města nejspíše nepotěšil. „Schválením územního plánu jsme jim způsobili to, že si nebudou moct dělat, co chtějí. Chceme totiž nejprve vědět, co plánují v lokalitách dělat. My se jako město potom rozhodneme, zda je to správné pro strategii a rozvoj našeho města či nikoliv,“ vysvětlil dání lokalit do rezerv zastupitel David Beke (ODS).

Za vypracování územního plánu jihlavská radnice zaplatila téměř tři miliony korun bez DPH. Na financování radnice získala dotaci z Integrovaného operačního programu a Státního národního rozpočtu. Zářijové zastupitelstvo pouze schválilo důležitý dokument, který už schválilo minulý rok v listopadu s pokyny pro dopracování. Právě především kvůli rozvojové ploše ve Zborné.