V průměru každý obyvatel vyprodukoval v loňském roce 282 kilogramů komunálního odpadu, z toho se podařilo vytřídit 82 kilogramů, což je 29 procent. „Město se každoročně snaží vylepšovat systém nakládání s komunálním odpadem, aby podíl vytříděných složek nadále vzrůstal. Dosažení tohoto cíle je však podmíněno dobrou spoluprací občanů a města," přiblížil mluvčí jihlavského magistrátu Radek Tulis. Dopis apelující na osobní odpovědnost každého jednotlivce bude Jihlavanům distribuován společně se složenkou na úhradu poplatku za svoz domovního odpadu.

„Jihlava je dnes v péči o komunální odpad jedním z nejlépe fungujících měst v republice. Jde cestou snižování odpadů a zvyšování recyklace a v tomto trendu chceme pokračovat i v letošním roce," vyjádřil se primátor Vymazal. „Tento měsíc jsme zahájili pilotní projekt svozu bioodpadu v městských oblastech Pávov a Zborná a naším cílem je do začátku roku 2016 svoz biologického odpadu zpřístupnit v rámci celé Jihlavy," řekl náměstek Rudolf Chloupek. Radnice v květnu dále představí pilotní motivační program, který zvýhodní jihlavské domácnosti, které odpovědně třídí.

Podle Tulise považuje vedení města za cenný každý názor, který pomůže systém nakládání s odpady vylepšit tak, aby v maximální míře odpovídal potřebám občanů. Jihlavané mohou své dotazy a podněty zasílat na odbor životního prostředí Magistrátu města Jihlavy na e-mail tri- dime.odpad@jihlava-city.cz, či volat na telefonní číslo 567 167 111. Informace najdou také na internetové adrese www.odpadyjihlavy.cz.