Město chce veřejný prostor v této lokalitě zkvalitnit, první názory veřejnosti po setkání v druhé polovině ledna ale byly rozporuplné.

Schůzka se bude konat jedenáctého února od čtyř hodin odpoledne v ulici Pod Jánským kopečkem za zábavním centrem Robinson. „Za Statutární město Jihlava bude přítomen náměstek primátorky pro oblast územního plánování Ing. Vít Zeman,“ doplnila Aneta Hrdličková z radnice.

Jihlava se chystá na Havíření.
Všechno jinak. Takové bude letošní jihlavské Havíření