„Snažíme se získat a předávat aktuální informace o situaci na pracovním trhu v našem regionu. Začali jsme proto připravovat úzce vymezená dotazníková šetření a téma s názvem Využití cizího jazyka v praxi je jedním z nich," popsala vedoucí krajské pobočky Gabriela Švadlenková.

„Trh práce se v čase poměrně výrazně mění, a pro nás i pro firmy působící na Vysočině je důležité sledovat změny, které pak ovlivňují proces náboru. Zaměřujeme se tedy na témata, která považujeme za aktuální a často je řešíme s kandidáty při pohovorech a při jednání s firmami," doplnila.

Do ankety zahrnuli personalisté necelé dvě stovky respondentů – tři pětiny z nich byli muži, více než polovina byla mladší než pětatřicet roků. „Pouhých sedm procent kandidátů uvedlo, že neovládá žádný cizí jazyk. Naopak téměř každý šestý uchazeč mluví dvěma jazyky," popsala personální konzultantka Hana Orgoňová s tím, že znalosti uchazečů prověřovali i při pohovorech, které jsou součástí procesu výběru lidí na místa ve firmách.

Ukázalo se, že jen necelá třetina uchazečů o místo využívá cizí jazyk denně, další čtvrtina lidí mluví cizí řečí občas. „Tento důvod bývá při pohovorech často zmiňován i jako příčina hledání nového zaměstnání," upřesnila Orgoňová.

Z průzkumu také vyplynulo, že jen každý osmý respondent má možnost navštěvovat zaměstnavatelem placené kurzy. Dvě třetiny lidí se zdokonalují za své peníze, pětina na zlepšení jazyka nepracuje vůbec.

Pro zvládnutí cizího jazyka je důležitý kontakt s rodilými mluvčími, a autory dotazníku proto zajímaly zahraniční zkušenosti lidí. „Předpokládali jsme, že na tom budou nejlépe mladí, ale bylo to naopak. Z věkové skupiny nad šestačtyřicet absolvovaly pracovní nebo studijní pobyt v zahraničí dvě třetiny uchazečů," upřesnila konzultantka. Součástí ankety byl i dotaz na představy o dalším využití cizího jazyka. Více než dvě třetiny respondentů považují otázku využití jazykových znalostí při hledání nového zaměstnání za důležitou. „Výsledky ankety také vyvracejí rozšířený omyl, že cizí jazyk není v našem regionu důležitý. Jako nedostatečnou označil využitelnost cizího jazyka na Vysočině pouze každý desátý respondent, naopak více než čtyřicet procent lidí chápe znalosti cizího jazyka na Vysočině jako potřebné," uzavřela Hana Orgoňová.