Tu každoročně vyhlašuje Syndikát novinářů Vysočina ve spolupráci s Krajem Vysočina a Národním památkovým ústavem v Telči.

Čestné uznání za tvůrčí přístup ke zvolenému tématu získala šéfredaktorka Jihlavského deníku Jana Kodysová, která zpracovala téma znovuobnoveného křížku v Popicích. Stejné ocenění se dostalo také redaktorce Pelhřimovského deníku Denise Šimanové, která psala o rekonstrukci kaple svatého Kříže, takzvané Kalvárie, v Pelhřimově.

Třetí oceněnou redaktorkou se stala Aneta Slavíková z Pelhřimovského deníku. Ta poslala do soutěže dva příspěvky. Jeden se týkal kostelíku v Řečici u Humpolce, druhý objevu pozůstatku kuchyně na zřícenině hradu Orlík.

Celkem bylo oceněno 12 autorů, kteří v uplynulém roce publikovali článek o péči o památky v Kraji Vysočina.