Podle auditu Ministerstva financí, který se zaměřil na projekty financované z peněz Evropské unie, údajné pochybila i Nemocnice Jihlava u pět let staré zakázky na vybavení kardiovaskulárního centra. Prý kvůli administrativnímu pochybení by jihlavská nemocnice měla zaplatit sankci až ve výši patnácti milionů korun.

Ředitel nemocnice Lukáš Velev audit ministerstva, který si vyžádala Evropská komise, kritizuje. Podle něj byl postup auditorů nestandardní a netransparentní. Proto na něj také s několika dalšími řediteli nemocnic veřejně upozornil.

„Působí to na mě jako účelový audit, kdy jde o to, najít nějaké pochybení za každou cenu. Když jsem hovořil s některými řediteli, tak auditoři podobně postupovali i v dalších nemocnicích," vysvětlil Velev důvod, proč se rozhodl proti auditu ohradit.

Ředitel Nemocnice Jihlava zdůraznil, že uvedená zakázka, ve které našel auditor ministerstva pochybení, prošla už předtím několika dalšími úředními kontrolami. „Tuto konkrétní zakázku už zkoumal Finanční úřad i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a pochybení nenašly. V návrhu auditní zprávy z Ministerstva financí nám nevytýkají ceny, ale procesní pochybení z pohledu tehdy platné verze zákona o veřejných zakázkách. A v tomto případě jde o spekulativní věc," je přesvědčen Velev, který je připravený bránit se soudně, když to bude třeba. „Budeme se bránit právní cestou, požaduji právo na spravedlivý proces," namítl ředitel jihlavské nemocnice.

Ministerstvo zdravotnictví už požádalo Ministerstvo financí o to, aby výsledky auditů včetně expertních posudků zveřejnilo. Ministerstvo financí se brání s tím, že audity ještě neskončily, a proto je nesmí zveřejnit. Porušilo by tím zákon. „Audit zdravotnictví si vyžádala Evropská komise v červenci 2013 kvůli závažným rizikům týkajících se transparentního a hospodárného nakládání s finančními prostředky z fondů EU na pořízení zdravotnické techniky," vysvětlil důvod auditů Radek Ležatka z tiskového oddělení Ministerstva financí.

Kvůli těmto rizikům a podezřením je v současné době integrovaný operační program v oblasti zdravotnictví ze strany Evropské komise pozastaven. Provedení auditu je tedy nezbytné k obnovení čerpání prostředků z fondů EU, sdělilo Ministerstvo financí v tiskové zprávě, která reaguje na výtky ze strany ředitelů nemocnic.

Cílem auditu bylo mimo jiné ověřit riziko a podezření Evropské komise ohledně možné předraženosti pořizované zdravotnické techniky a dodržení postupů pro zadávání veřejných zakázek. „Všechny audity jsou v takzvaném kontradiktorním řízení, kdy auditované subjekty obdržely návrhy zpráv z auditu a měly by k těmto návrhům poslat svá stanoviska. To znamená, že audit dosud nebyl dokončen," dodal Ležatka.

Ministerstvo financí se ohradilo i proti tvrzení ředitelů nemocnic a Ministerstva zdravotnictví, že jsou osoby provádějící audit neznámé. „Jména členů auditních týmů včetně expertů na jednotlivé oblasti byla sdělena regionálním radám. Mimo jiné i ROP Jihovýchod, reprezentovaným panem poslancem a hejtmanem Vysočiny Jiřím Běhounkem," dodal Ležatka.

Běhounek s těmito informacemi nesouhlasí. „Jako předseda Regionální rady Jihovýchod se ohrazuji proti zprávě Ministerstva financí, v níž se uvádí, že byla Regionální radě Jihovýchod kromě jmen auditorů sdělena i jména expertů na jednotlivé oblasti, kteří se budou na auditu podílet. Tato jména sdělena nebyla. Fakt, že nelze přezkoumat tvrzení nebo posudky konkrétních expertů na zdravotnická zařízení, je přitom jasným znakem netransparentnosti těchto auditů," poznamenal hejtman Kraje Vysočina Běhounek.

IVA BÍNOVÁ