Opravit železobetonový most, který je jedním z nejstarších mostů tohoto typu v České republice, nebyla žádná jednoduchá záležitost. „Skoro celý most jsme zbourali kromě části nosné konstrukce, zbytek jsme museli nově postavit," potvrdil složitost rekonstrukce stavby Vilém Huryta, výrobní ředitel firmy Firesta, která zajišťuje stavební práce na mostě. Na stavebníky tak čekal úkol téměř celý most znovu vybudovat. Z původní stavby ještě ponechali sloupky a zábradlí.

K nejsložitějším úkolům patřilo podle Viléma Huryty vybudování tvarově složité chodníkové římsy a doplnění klenby.

Koleje připomenou tramvajový provoz

Počet lidí na stavbě se měnil podle náročnosti úkolů, které bylo třeba vykonat. Dokončovacích prací se účastnilo dvacet pět až třicet lidí.

Jihlavský magistrát si práci stavebníků pochvaluje. „Rekonstrukce byly prováděny kvalitně, dle schválené dokumentace a v souladu s předepsanými technologickými postupy," uvedl Radek Tulis, mluvčí jihlavského magistrátu. Náklady na opravu se vešly do osmi milionů korun.

Více než sto let starý most bude sloužit nemotorové dopravě. „Účelem stavby je propojit síť cyklostezek z obou břehů Jihlavy, převést pěší dopravu, umožnit provoz kol a in-line bruslí a zachovat významnou kulturní a technickou památku," řekl Tulis.

Dříve most tvořil důležitou součást hlavní silnice na Polnou. Přes most také jezdily tramvaje. Ačkoliv tramvaje v Jihlavě od roku 1948 nejezdí, přeje si jihlavský magistrát zrekonstruovat most se všemi detaily, mezi než patří i vsazení kolejí elektrické dráhy. Město plánuje most pro veřejnost otevřít 21. srpna.

BLANKA FIŠAROVÁ