„Rekonstrukce zajistí, že hráz rybníka bude opět bezpečně zadržovat vodu. Součástí opravy byla totiž také úprava bezpečnostních přelivů, aby níže ležící obce neohrožovaly povodňové průtoky. Jsme rádi, že se rekonstrukci podařilo dokončit v plánovaném termínu, takže bude dost času na napouštění rybníka. Zásah do oblíbeného rekreačního místa vyvolal velký zájem veřejnosti. Věříme, že v budoucnu budou lidé spokojeni, protože rekonstrukce byla provedena citlivě,“ zhodnotil Václav Hlaváč z AOPK ČR.

Rozsáhlá oprava zahrnovala výměnu potrubí, zvětšení mocnosti hráze, úpravu bezpečnostního přelivů a další stavební činnosti. Kritikům se nelíbilo kácení stromů na hrázi a celkový zásah do přírodní rezervace, který jim přišel velmi brutální. Pozastavovali se i nad tím, zda je rozumné v době sucha vypouštět takto velký rybník, který je významnou zásobárnou vody pro celé okolí.

Velký Pařezitý rybník není jen oblíbeným koupalištěm, ale i unikátní lokalitou. Chrání mokřadní olšiny, rašelinné břízy a na ně vázaná rostlinná společenstva mokřadů. "AOPK ČR o rybník pečuje již dvacet let. Dříve se tu rybářsky hospodařilo, v posledních osmnácti letech byl bez vysazované rybí obsádky, což přispělo k zajištění čistoty vody i podmínek pro chráněné fenomény. S tímto přístupem se počítá i v budoucnu," doplnil další informace Hlaváč.