„Převzetí profesorských dekretů předcházejí návrhy vědeckých nebo uměleckých rad jednotlivých vysokých škol a univerzit. Jejich jmenování zváží poté prezident České republiky. Pokud se rozhodne dané kandidáty jmenovat, podepíše profesorské dekrety. Následně ministr školství doporučí vládě jmenování navržených, v případě schválení podepíše dekrety také předseda vlády. Tím jsou připraveny k předání,“ vysvětlil proces jmenování profesorem tiskový mluvčí VŠPJ Tomáš Obruba.

MFDF Ji.hlava.
Filmový festival Ji.hlava letos nabídne výtvarné dílny pro nejmenší

Aby uchazeč o profesuru titul získal, nestačí mít docenturu, ale je zapotřebí splnit řadu dalších kritérií v několika oblastech.
„Budoucí profesor musí například působit alespoň pět let na vysoké škole v pregraduálním a doktorském studiu v celé šíři jmenovacího oboru. Dále je požadováno nejméně čtyřicet publikací doplněných v příloze seznamem citací a autorství vědecké monografie. Zároveň je nezbytné, aby byl autorem nebo spoluautorem prací v zahraničním nebo českém časopise s IF (impakt faktorem),“ dodal Obruba. Uchazeč musí rovněž absolvovat tuzemské i zahraniční stáže a doložit další výsledky doplňující jeho vědeckou a pedagogickou činnost.

Profesor Báča byl zvolen rektorem na druhé období 11. dubna Akademickým senátem VŠPJ. Rektor je volen na čtyři roky.
„Skutečnost, že byl znovu zvolen současný rektor, je zárukou kontinuity započatých aktivit a stability školy,“ podotkl Obruba.