V pořadí třetí rektor jihlavské vysoké školy byl inaugurován v gotické síni Magistrátu města Jihlavy. Slavnostnímu aktu předcházelo jeho zvolení Akademickým senátem VŠPJ letos v dubnu, kdy byl jediným kandidátem.

V červnu pak byl rektor jmenován prezidentem republiky. Rektor včera složil nový inaugurační slib a převzal od předsedkyně Akademického senátu VŠPJ insignie školy. „Skutečnost, že byl znovu zvolen současný rektor, je zárukou kontinuity započatých aktivit a stability školy,“ dodal mluvčí školy Tomáš Obruba.