Zájemci mají možnost se ještě přihlásit. Na zámcích v Brtnici na Jihlavsku, v Červené Řečici na Pelhřimovsku a v Uherčicích si v praxi a pod dozorem odborníků vyzkoušejí, co se naučili.

V osmi řemeslných a jednom teoretickém kursu si zájemci mohou osvojit dovednosti a znalosti potřebné pro památkovou obnovu historických staveb, které přesahují běžnou kvalifikovanou práci řemeslníka a tvoří mezičlánek k práci restaurátorů. Absolventi získají certifikát, jímž se budou moci prokazovat v případě, že se budou ucházet o práci na obnově památek.

„Díky kursu jsem si uvědomil, jak důležitá je komunikace mezi řemeslníky a památkáři. I to, že obnova historických památek je mnohdy o hledání kompromisů při zachování jejich památkové podstaty," zhodnotil loňský pilotní ročník jeden z absolventů kursu v modulu kovář. Dále je možné se vzdělat v oborech zedník, štukatér, malíř, kameník, natěrač, truhlář, tesař, pokrývač a klempíř.

Kursy seznámí řemeslníky se současnými i tradičními postupy obnovy kulturního dědictví. Teoretická část je zasvětí do základů památkové péče, objasní jim, na co vše se vztahuje, jaký má význam a jakými nástroji lze památky chránit. Důraz je však kladen především na praktickou výuku, která se bude odehrávat přímo na památkových objektech. Řemeslníci stejně jako loni absolvují v Telči třicet hodin teorie a dalších sedmdesát hodin věnují praktické výuce na památkách. Minulý rok odvedli nejvíc práce na zámku v Brtnici na Jihlavsku, kde kupříkladu opravovali vstupní bránu. Letos se zapojí také do oprav dalších dvou zámků, a to v Červené Řečici a v Uherčicích.

Teoretický kurs nazvaný památková péče a příprava a realizace památkové obnovy je určen vlastníkům a správcům památek, stavbyvedoucím i úředníkům. Seznámí je s východisky památkové péče, její historií a poskytne jim základní orientaci v praktické péči o stavební památky včetně výuky v terénu.