„Na výši částky se shodli všichni zastupitelé. Peníze půjdou z rozpočtu obce,“ uvedla starostka Bílého Kamene Eliška Fridrichovská. Kromě finančního daru zastupitelé odsouhlasili i uspořádání veřejné sbírky.

„Sbírka bude provedena formou jedné pokladničky umístěné na obecním úřadě po dobu jednoho měsíce od schválení krajským úřadem,“ dodala Fridrichovská.

Rodina o střechu nad hlavou přišla v ranních hodinách 10. července. Po příjezdu první jednotky bylo průzkumem zjištěno, že požárem jsou zasaženy asi dvě třetiny rodinného domku s přilehlou garáží. Dům bude muset jít k zemi.