Poradna by měla začít fungovat od září 2014 v budově sociálního odboru jihlavského magistrátu ve Vrchlického ulici.

„Středisko výchovné péče je poradnou, která v Jihlavě a okolí dlouho chyběla. Proto byli rodiče dětí nejčastěji odkazováni až na brněnskou poradnu, jejíž dostupnost pro ně byla problematická," řekl ředitel jihlavského dětského domova se školou Radek Vovsík s tím, že působnost poradny by měla mít přesah i do ostatních okresů Vysočiny, neboť v současné době jsou podobné poradny v kraji pouze v Černovicích na Pelhřimovsku a v Moravských Budějovicích.

Poradna bude nabízet několik druhů služeb. Jednou z nich budou preventivní programy. „Preventivní programy chceme zprostředkovat zejména základním a středním školám či učilištím. Jejich hlavními tématy by mělo být klima třídy, vztahy mezi vrstevníky, prevence šikany v dětských kolektivech a její případné řešení," vysvětlil Vovsík.

Další činností nového zařízení bude poradenská činnost, která bude určená především rodičům či zákonným zástupcům dětí. V této oblasti se budou služby zaměřovat zejména na tyto oblasti: školní neúspěšnost a záškoláctví, toulání a útěky z domova, problémy v rodinných vztazích nerespektování autority dítětem, konflikty s vrstevníky, závadové trávení volného času, poruchy chování a chování dětí se syndromem ADHD.

Středisko bude poskytovat také terapeutickou a intervenční činnost. „Bude se jednat o systematickou individuální terapii klientům, zaměří se však nejen na práci s jedincem, který se negativního chování dopouští, ale také s jeho nejbližším okolím, jako je rodina a škola," doplnil Vovsík.

Nové zařízení se zaměří i na diagnostickou činnost. Zajistí komplexní psychologickou a etopedickou diagnostiku, bude spolupracovat s dalšími institucemi, které jsou spojeny s touto problematikou. „Náplní střediska bude i komplexní psychologická a etopedická diagnostika pro soudy, Policii ČR a podobně," uzavřel ředitel dětského domova.

ZUZANA MUSILOVÁ