Skvrna zahalila jen část hladiny, většina se držela u hráze. Uhynulé ryby pracovníci odboru životního prostředí nezaznamenali.

Kromě profesionálních hasičů dorazili na místo i hasiči dobrovolní, policisté a zástupci České inspekce životního prostředí. „Na přítoku i odtoku rybníka jsme umístili sorpční hady a na přepad jsme dali nornou stěnu. Další sorpční hady doplníme ještě v místě dalších odtoků rybníka. Provedli jsme vlastní odběr vzorků do analyzátoru, kde nám to vyhodnotilo několik ropných látek,“ uvedl za hasiče Jiří Fišara.

Menší obce v topné sezoně kvůli používání nevhodných paliv trápí otravné čoudění a zápach. Zákony jsou však benevolentní
Lidé topí vším, co dům dal. Netuší, že tím neničí jen ovzduší, ale i své kotle

Za pomoci dronu udělali hasiči průzkum celého rybníka. „Nyní budeme skvrnu odstraňovat pomocí plovoucího sorbentu, který rozhazujeme ze člunu na vodní hladinu, kde produkt nasaje. Poté budeme nasáklý sorbent z hladiny sbírat. Akce nám pravděpodobně zabere celý páteční den,“ uvedl velitel hasičského zásahu Martin Grabovský.

Hasičů zůstalo na místě přibližně patnáct, k ruce si přivolali také necelou desítku dobrovolníků ze Sboru dobrovolných hasičů Bedřichov. Pracovníci Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě odebrali laboratorní vzorky. Stanovení výsledků, které by měly určit bližší složení a možný původ látky, bude trvat několik dní. Policisté zatím provádějí kontrolu firem a průmyslových areálů v okolí Pávova i znečištěného přítoku.

K rybníku na Pávově dřív jezdila snad celá Jihlava, poslední roky je tam liduprázdno. Jihlavský triatlon tam však dokáže přilákat slušný počet plavců včetně davu diváků.
Venkovní koupání v Jihlavě táhne, slavná minulost Pávova se ale hned nevrátí

Tok, kterým se látka do Pávovského rybníka dostala, mají správě Lesy České republiky, a vede pod Průmyslovou ulicí až k letišti Jihlava-Henčov. Samotný jedenáctihektarový rybník má v přesném polovičním podílovém vlastnictví město Jihlava a Moravský rybářský svaz Jihlava. Rybáři zde mají revír ke sportovnímu rybolovu.