„Společnost pozbyla své účinnosti, nemůže dále fungovat. Je potřeba, aby ji pročistil někdo zvenku, " uvedla primátorka Karolína Koubová. Obchodní společnost oficiálně zanikne k 1. lednu 2021.

Někteří opoziční zastupitelé ale vyslovili proti likvidaci společnosti výhrady. „Lepší by bylo společnost na čas zmrazit. Když si pozveme likvidátora zvenku, může se celý proces o dost natáhnout," upozornil zastupitel Zdeněk Faltus. Zastupitel Miroslav Tomanec své kolegy vyzval, ať pro zrušení nehlasují a šetří veřejnými prostředky.

Provozovatelem městských vodovodů a kanalizaci se stane divize společnosti Služby města Jihlavy. „Město uzavřelo smlouvu, ve které si nechalo právo určovat výši stočného, vodného i pachtovného," představila Gabriela Součková z kanceláře primátorky. Zastupitelé rovnou odsouhlasili ceny na příští rok, obyvatelé Jihlavy tak budou platit přibližně devadesát pět korun za jeden kubík spotřebované vody.

PETRA ŠEBKOVÁ