Když se člověk v létě rozhoduje, jestli jít na koupaliště nebo k rybníku, co je lepší volba?

Každá koupací plochá má své specifikum. Pokud se rozhodneme jít na koupaliště, které má svého provozovatele, pak ten za jakost vody odpovídá. Musí pravidelně odebírat vzorky, posílá je do laboratoře a výsledky hlásí krajské hygienické stanici. Pokud dojde ke znečištění, musí okamžitě realizovat účinná opatření, například pomocí technologických úprav vody při zvýšené dezinfekci vody. Případně musí provozovatel koupaliště uzavřít a provést celkovou sanaci celého prostoru.

A v přírodě?

Co se týká přírodních koupacích vod, tak tam u určených vodních ploch kvalitu vody sledujeme my. V regionu jsou vytipované lokality, které každý rok vyhlašuje ministerstvo zdravotnictví. Jejich seznam je veřejný a KHS tady provádí pravidelný monitoring. Od začátku koupací sezóny hodnotíme jakost vody vizuálně, měříme teplotu, průhlednost vody a ve spolupráci s laboratoří Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě, pracoviště Jihlava vyhodnocujeme, zdali voda není znečištěná například mikrobiálním znečištěním, neobsahuje nadlimitní množství chlorofylu-a popřípadě jestli ve vodě nejsou přemnožené sinice.

Dalo by se říct, kdy v průběhu léta začne hrozit vyšší výskyt sinic, nebo je to vždy jinak v závislosti na počasí?

Někdy se úplně nedá předpovědět, jaká situace v průběhu sezóny nastane. Jakost vody v přírodě může ovlivnit i člověk svou činností. Počasí má ale na kvalitu vody obrovský vliv. V minulých sezónách byly už od května vysoké teploty a sucho, což jsou podmínky, které svědčí pro přemnožení sinic. Počasí, které zatím letos máme, je relativně chladnější a průběžně deštivé, to není pro sinice tak vhodné. Přívalové deště bývají zase příčinou jiného znečištění, kdy dojde ke splachu fekálií nebo hnojiv z polí.

Byl to i loni případ lomu u Horní Cerekve, kdy byla najednou voda špatná, nikdo nevěděl proč, a po čase už vyšly testy opět v pořádku?

Ano, ten lom je určitou zárukou čistoty vody, ale loni pravděpodobně došlo ke splachu z okolí a muselo se čekat, až se voda přirozeně vyčistí. Lomy nemají přirozený odtok, vyčištění může trvat delší dobu.

Loni se ale lidé i přes výstrahu v tomto lomu koupali, je v silách hygieny toto ohlídat?

My výsledky monitoringu pravidelně vyvěšujeme na stránky krajské hygienické stanice a jakost vody je označena barevným smajlíkem a popisem jakosti vody v dané lokalitě. Zájemce o koupání by měl zpozornět, pokud je smajlík červený nebo černý. Pokud, voda znamená vážné riziko a hrozí akutní poškození zdraví, krajská hygienická stanice vydá zákaz koupání, ale není v silách hygieniků dodržování zákazu koupání hlídat. Je to na zvážení každého člověka, jestli je ochoten ohrozit své zdraví a do takové vody se půjde koupat.

Když ona ve vedru ta voda asi láká…

Většinou, když je vydaný zákaz koupání, voda sama o sobě není právě vábná. Bývá zelená, zkalená, případně zapáchá. Člověk často i sám pozná, že není v pořádku. Pokud se rozhodujeme koupat se ve vodní nádrži, která není monitorována krajskou hygienickou stanicí, je to dobré zvážit zdravým selským rozumem. Doporučujeme sledovat, jestli je voda neprůhledná, hustá, zelená, pokrytá vodním květem, případně zapáchá. Koupelí v takové vodě si zdraví ohrožuji úplně zbytečně. Zvlášť pro citlivé jedince, děti nebo lidi s oslabenou imunitou, těm koupání v nejakostní vodě může přinést zdravotní komplikace.

Platí to i opačně, tedy když je voda čistá a nezapáchá, tak se v ní koupat bez obav dá?

Určitě, když vidím, že hladina není pokrytá uhynulými rybami, nejsou tam odpadky nebo mastné olejnaté skvrny, tam bych asi neváhala. Ale pokud jsou delší dobu vysoké teploty a vím, že už na sledovaných místech dochází k masivnímu výskytu sinic, možná se raději než do přírody půjdu vykoupat na koupaliště.

Častou možností je i vlastní bazén na zahradě, tam zřejmě taky nehrozí větší nebezpečí, nebo ano?

Tady za vodu vždy zodpovídá majitel bazénu a určitě by si měl dopředu zjistit, jak čistotu vody zajistit, případně jaké přípravky používat. Nejjednodušší je vodu pravidelně dezinfikovat, čistit bazén a třeba i vodu v průběhu horkého léta vyměnit. Čímž ale nechci nabádat k plýtvání vodou (úsměv).

Závěrem se nelze zeptat jinak, než kde lidé najdou informace o kvalitě venkovních ploch ke koupání?

Výsledky monitoringu jsou aktualizované po každém odběru vzorků v průběhu celé koupací sezóny. Tedy každý druhý týden od června do konce srpna. V případě, kdy v některé z lokalit zjistíme zhoršení jakosti vody, provádíme kontroly častěji, minimálně jednou týdně Výsledky vyvěšujeme po jejich vyhodnocení na webu www.khsjih.cz pod ikonkou Koupací plochy. Další možnost je sledovat přímo na místě u monitorovaných vodních ploch informační tabule s charakteristikou lokality a aktuální informací o jakosti vody.

Jana Böhmová

  • narodila se v Pardubicích v roce 1974
  • vyrůstala ve východních Čechách, v dospělosti se vrátila k rodinným kořenům na Vysočinu a Jihlavsko
  • je vdaná, má dceru
  • v KHD působí čtyři roky
  • mezi své hobby řadí přírodu, cyklistiku, dva psíky rasy Sheltie a sborové zpívání
  • její oblíbenou koupací plochou jsou oba Pařezité rybníky