Pro letošní rok počítá magistrát s příjmy ve výši přes miliardu sto osmnáct milionů korun, výdaje by měly dělat necelou miliardu sto pět milionů. Město by tedy mělo hospodařit s pozitivním saldem, což bude rozdíl oproti loňsku. Za rok 2018 tvořily příjmy téměř miliardu sedm milionů, výdaje pak byly o více než sto pětapadesát milionů vyšší.

„Nejzásadnější je plnění daňových příjmů, ty byly daleko vyšší než v roce 2017 a tento trend bude pokračovat i v roce 2019. Na celostátní finanční konferenci jsme si ověřili, že jsme rozpočet postavili dobře,“ podotkl vedoucí ekonomického odboru na radnici Jan Jaroš.

V letošním roce půjde nejvíce peněz zejména na činnost místní správy, na jihlavské mateřské a základní školy a tělovýchovu. Miliony korun si vyžádá také nakládání s odpady a péče o vhled města a veřejnou zeleň. Výrazně podpořena bude i knihovna a zoologická zahrada.

Velké peníze vyžadují i silnice a dopravní obslužnost veřejnými službami. Město plánuje stavět chodníky, zastávky MHD i parkoviště, čtyřicet milionů je v rozpočtu vyhrazeno na mimoúrovňovou křižovatku silnice I/38 s ulicí Romana Havelky.