Půjde o rozsáhlou rekonstrukci. „Primárně se zaměříme na opravu konstrukční sítě vozovky silnice I/38 do maximální hloubky 220 mm. Prakticky musíme odstranit staré vrstvy a položit na ně vrstvy nové. Rekonstrukce zahrnuje též opravu vozovky na mostech, prvků stávajícího odvodnění, dešťové silniční kanalizace a zabezpečení svahů proti odpadávání nesoudržné zeminy,“ uvedl Martin Buček z Krajského ředitelství silnic a dálnic.

Opravy čekají i zádržné systémy. „Plánujeme nová svodidla s vyšší úrovní zadržení. Přibude i jeden zcela nový úsek svodidel. Rekonstrukce se dotkne i přejezdů středového dělícího pásu, pět jich prodlouží. Směrem k Jihlavě dojde k rozšíření středového dělícího pásu a v tomto prostoru budou uložené kabely,“ nastínil Martin Buček.

Řidiči musí počítat s omezením provozu v závislosti na probíhajících pracích. Během opravy konstrukčních vrstev zavřou jeden jízdní pás v celé dělce a provoz bude vedený v režimu 1+1 v protilehlém jízdním pásu. Uzavírka se dotkne i jednotlivých větví mimoúrovňových křižovatek, kdy lidé budou využívat objízdné trasy.

Kdy se začne a kdy bude hotovo závisí na dalším vývoji epidemie v Česku a na rychlosti postupu přípravy. „Optimálně bychom rádi alespoň část prací zahájili ještě v průběhu třetího čtvrtletí tohoto roku, ale nelze vyloučit zahájení celé akce až v rámci nové stavební sezóny v roce 2022,“ uvažoval Martin Buček.