Kormoráni škodili v kraji nejvíc v první polovině roku 2010, kdy náhrada za jimi sežrané ryby převýšila 1,7 milionu korun. Podle informací kraje už by od září škody za kormorány neměly být propláceny, protože tento pták bude vyškrtnut ze seznamu zvlášť chráněných živočichů.

Václav Hlaváč z havlíčkobrodské agentury ochrany přírody upozornil na to, že ani pak se kormoráni nebudou smět střílet neomezeně. „Musí na to být souhlas orgánu ochrany přírody," uvedl. U vyder se podle Hlaváče zrušení ochrany nechystá. V celém Česku podle odhadu odborníků žije nejvýš kolem 3000 vyder. „U jiných zvířat, třeba kun a lišek, se počty pohybují ve statisících," vysvětlil.

Podle údajů kraje dokáže kormorán za den spořádat asi 500 gramů ryb, podobně jako dospělá vydra. Na Vysočině požádalo od roku 2003 o náhradu škod způsobených těmito chráněnými živočichy 646 rybářství. Vyplaceno mezi ně bylo 23 milionů Kč.

Loni poprvé dostala jedna zemědělská firma v kraji náhradu za škody zaviněné chráněnými bobry evropskými. Letos se žádný žadatel nepřihlásil. „Bobrů tady není tolik jako na Moravě a nějak škodlivě se neprojevují," podotkl Hlaváč. Do budoucna se problémy nedají vyloučit, protože bobrů na Vysočině přibývá.