Volební uskupení Jihlava srdcem v něm požaduje vyhlášení referenda, kde lidé sami řeknou, jestli chtějí stavbu haly v navrhované podobě nebo nikoliv. Podle Ryšky ale není možné formulovat smysluplnou otázku. „Při rozhodnutí budeme muset brát ohled na mnoho důležitých věcí,“ řekl náměstek a vyjmenoval například podmínky kraje a státu coby poskytovatelů dotace či případných dalších partnerů nebo finanční možnosti Jihlavy vzhledem k dalším investicím.

Ryška si zkrátka neumí představit, že bude v otázce pro referendum formulováno nejen to, že se Horácká multifunkční aréna staví pouze v případě, když město přispěje maximálně šest set, osm set nebo devět set milionů, ale také, že podmínky vypsané pro budoucího provozovatele haly budou stanoveny na deset, dvacet nebo třicet let a město či budoucí provozovatel bude či nebude přispívat či zajišťovat to anebo ono. „Jsem přesvědčen, že k serióznímu rozhodnutí je potřeba nastudovat velké množství informací a rozhodovat se mezi množstvím variant, které není možné v referendu obsáhnout,“ dodal Ryška.

K referendu má výhrady i část veřejnosti. „Budou mít lidé také hlas při stavbě nových cyklostezek? Podobě veřejného prostranství, jako náměstí? Při rekonstrukcích nebo stavbách divadel?“ zeptal se na facebooku Jihlavského deníku Petr Šána. V čase ale problém nebude. Zastupitelé se sejdou měsíc před volbami a to stačí. Dle ministerstva vnitra se vyhlášením místního referenda rozumí vyvěsit usnesení zastupitelstva na úředních deskách magistrátu a všech městských částí po dobu patnácti dnů.

Mají možné scénáře

Náměstek primátorky zároveň označil část otevřeného dopisu zastupitelům za nepravdivou. Město má podle něj připravený harmonogram následných kroků, jak dále ohledně Horácké multifunkční arény postupovat. „Vzhledem k tomu, že je již delší dobu jasné, že nabídky na zhotovení arény budou vyšší, než se původně předpokládalo, osoby zodpovědné za tuto akci připravily několik možných scénářů,“ uvedl Ryška. O jednotlivých možných řešeních se již podle Ryšky jedná.

Podle náměstka není pravda ani to, že by bylo mimořádné zastupitelstvo bylo svolané pouze kvůli Horácké aréně. „Osobně jsem předkládal návrh na mimořádné zastupitelstvo koncem srpna vzhledem k turbulentní době a možné potřebě projednání několika důležitých investic města i celkovému investičnímu výhledu na nejbližší roky,“ vysvětlil Ryška. Podle něj je třeba rozhodnout i o rekonstrukci areálu Modety, opravách a rozvoji vodohospodářské infrastruktury a úpravě dalších plánovaných investic.

K otevřenému dopisu zastupitelům se už v pátek vyjádřil manažer výstavby Horácké arény David Beke. „Návrh řešit rozhodnutí o výstavbě Horácké multifunkční arény referendem vnímám jako nedostatek vlastního názoru politického uskupení, které se už za měsíc hlásí o přízeň voličů,“ uvedl s tím, že podle něj by mělo mít uskupení Jihlava srdcem jasný názor, jak problematiku řešit a to nabídnout ve svém volebním programu.

„My volat o pomoc nemusíme, přijmout odpovědnost rozhodně umíme a nedostatkem vlastního názoru netrpíme,“ vzkázal Jaroslav Homolka z uskupení Jihlava srdcem. Tento subjekt je dle jeho slov pro přepracování projektu na technicky jednoduchou, funkčně promyšlenou a finančně a provozně zvládnutelnou stavbu, která měla být takto navržena od samého počátku. „Pokud by občané rozhodli v referendu stavět současnou variantu, jsme připraveni to akceptovat. Mělo by se jim ovšem říct, že cena 1,9 miliard není zdaleka konečná,“ dodal.