Tomu bude věnován i program na historických slavnostech v Telči, jejichž součástí o nadcházejícím víkendu obě představení budou.

První denní vystoupení, Romance o Karlu IV., se opírá o báseň Jana Nerudy a dává si za úkol rozehrát živé obrazy ze života panovníka. Druhé večerní představení, které bude podle všeho součástí průvodu, vychází z díla Morality sepsaného přímo Karlem IV. jako poselství příštím vládcům.

Obě hry pak budou ztvárněny pomocí obřích loutek a masek, které právě včera skupina divadelníků pod vedením herce Horáckého divadla a vedoucího divadla T.E.J.P. Jakuba Škrdly vyráběla z papírové lepenky.