Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) letos poskytuje v rámci národních dotačních titulů obcím rekordní sumu 3,2 miliardy korun a obecně platí, že největší možnosti na dotace mají ty nejmenší obce. Dlouho očekávaná byla výzva k předkládání žádostí o dotaci na obnovu drobných sakrálních staveb a hřbitovů.

„Tato dotace je určena pro obce do tří tisíc obyvatel a je poskytována až do výše sedmdesáti procent skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce,“ uvedla mluvčí Kraje Vysočina Eva Neuwirthová. Dodala, že dolní limit dotace na jednu akci je padesát tisíc korun, horní desetkrát více a lze žádat do konce února.

Opravovat hřbitovy, kapličky, zvoničky, kříže, sochy, křížové cesty nebo boží muka lze také s pomocí programu Ministerstva zemědělství – Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků. „Primárně je dotace určena pro obce do dvou tisíc obyvatel a její výše je v rozmezí patnáct až dvě stě tisíc korun,“ doplnila Neuwirthová. Zájemci mohou žádat od čtvrtého do dvaadvacátého února, nebo do doby vyčerpání financí. Vyčleněno je třicet milionů, které by měly pomoci zvýšit turistickou atraktivnost a také oživit a zachovat charakteristický ráz vesnic.

Finance lze získat také z dotačního programu Ministerstva kultury – Havarijního programu, ten je ale určen pouze pro kulturní památky. V tomto případě je dotace minimálně sto dvacet tisíc korun a vyžaduje se alespoň dvacetiprocentní spoluúčast. Národní památkové ústavy přijímají žádosti do konce tohoto měsíce.