Sanaci skládky nebezpečných odpadů v Pozďátkách na Třebíčsku by měl státní podnik Diamo zahájit letos na jaře.

Náklady na odstranění letité ekologické zátěže se zatím odhadují na více než půl miliardy korun. Konečná cena vzejde z výběrového řízení na dodavatele, které by mohlo být dokončeno v únoru.

„Přípravy na sanaci zatím probíhají podle plánu,“ řekl ředitel podniku Jiří Jež.

Skládka v Pozďátkách je na prvním místě seznamu kontaminovaných míst kraje Vysočina.

Diamo loni odkoupilo skládku za 23 milionů korun od italsko-lucemburské firmy Logika na základě rozhodnutí vlády. Záchranné práce by měla z 90 procent zaplatit Unie, zbývající část peněz poskytne stát.

Musí vybrat dodavatele

Likvidaci skládky už schválily úřady - povolení pro odstranění této stavby bylo vydáno 6. ledna.

Diamo také požádalo o dotaci na sanaci z operačního programu Životní prostředí. Podle Ježe byla žádost přijata, podnik teď čeká na konečné rozhodnutí.

Otevírání obálek s nabídkami firem na provedení sanačních prací se bude konat 25. ledna.

Jež předpokládá, že výběr dodavatele pak bude ukončen asi do tří týdnů. Sanace skládky začne na jaře, pokud se výběrové řízení nebude protahovat, například odvoláním neúspěšných uchazečů.

Skládka u Pozďátek byla zprovozněna v roce 1994. Uloženo na ni bylo 30 tisíc tun odpadů a v roce 1996 zhruba 10 tisíc tun zelené skalice.

Pravděpodobně kvůli narušené fólii či netěsnosti hráze začala ze skládky unikat dešťová voda znečištěná kyselinou sírovou a těžkými kovy. Od roku 1997 je proto skládka mimo provoz.

O dva roky později byl na vlastníka skládky, jímž v té době byla třebíčská společnost DEP POZ, vyhlášen konkurz.

Vláda rozhodla v roce 2002 o uvolnění zhruba 80 milionů korun na sanaci skládky, konkurzní správce ji však prodal zahraniční společnosti ICKM Real Estate.

Vlastníci se několikrát změnili. Ministerstvo životního prostředí nakonec nepovolilo další rozšíření a provoz skládky, souhlasilo pouze se sanací.

Od loňska funguje v Pozďátkách zařízení na čištění vytékající vody.

VĚRA STEJSKALOVÁ (ČTK)