Zatím jde o dva koridory zakreslené v mapách, ale už nyní je zřejmé, že se nad nimi svede ještě tuhý boj. Řeč je o nákresech vnitřního městského okruhu a vnějšího tranzitního obchvatu v návrzích územního plánu, které mají do budoucna vést jen několik stovek metrů od sebe v jihovýchodní části Jihlavy.

Proti vedení vnitřního okruhu přes Sasov od jara loňského roku bojovala petiční aktivita s názvem Zachraňte Sasovské údolí. Začátkem roku dostali aktivisté příjemný dárek, jihlavští zastupitelé se rozhodli přemostění Sasova dát v územním plánu do takzvané rezervy, což znamená, že se s jeho realizací v nejbližší době nepočítá.

Tento krok ovšem probudil občany o několik stovek metrů dále v lokalitě zvané Domky v těsné blízkosti Rančířova. Zvýšilo se totiž riziko, že se pozornost regionálních politiků zaměří na stavbu vnějšího obchvatu, který má vést právě přes část zvanou Domky. To se místním nelíbí a připravili petici.

Nebude to však jejich první, proti obchvatu protestovali už před třemi lety. „První návrh vnějšího obchvatu se v konceptu územního plánu objevil už v roce 2012. Jeho trasa vedla přes rodinné domy zde v polosamotě Domky v údolí Jihlávky a také přes zahradní chaty v oblasti zvané Ráj," popsal prvotní návrh, tři roky starý, aktivista Leoš Ondra.

Tehdy lidé z Ráje a Rančířova sbírali podpisy pod petici poprvé. Během čtrnácti dní dali dohromady podpisy pěti stovek lidí a podali oficiální protest prostřednictvím takzvaného zástupce veřejnosti. Trasa vnějšího obchvatu byla na základě připomínek upravena a byla rovněž zařazena do rezervy, takže se s ní v dohledné době nepočítalo.

Nyní se ovšem aktivisté pod vedením Ondry rozhodli znovu bránit petiční akcí, protože i když je vnější obchvat v rezervě stejně jako vnitřní okruh, tak to podle petentů nemusí znamenat totéž. „Jako stavba nadmístní důležitosti musí být nejdříve zakreslená v krajských plánech, a do té doby tedy městu nezbývá nic jiného než ji vést v rezervě," dodal Ondra s tím, že před dvěma týdny lidé z Domků rozeslali mezi lidi petici. Impulsem byl upravený návrh územního plánu, kde byl i vnitřní okruh přeřazen do rezervy. „Petice v současné době koluje mezi lidmi, takže nevím, jaký je počet podpisů," řekl Ondra.

Toho zároveň mrzí argumenty Sasovských, kteří podle něj až loni začali hlásat variantu vnějšího obchvatu přes Rančířov. „V jejich petici, kterou jsme také podepsali, není ani slovo o tom, že požadují, aby se místo toho postavil vnější obchvat, což bylo k našemu zděšení přesně to, co během roku 2014 začali nepokrytě prosazovat," poznamenal k aktivitě Sasovských Ondra.

Marie Nováková z petiční aktivity Zachraňte Sasovské údolí uvedla, že vše začalo právě v roce 2012, kdy většina obyvatel první petici lidem z Domků proti původnímu vedení vnějšího obchvatu podepsala. O rok později však zjistili, že plánovaný vnitřní okruh povede přes Sasov, a proto se začali zasazovat o to, aby nebyla doprava svedena přes údolí. Podle jejích slov o všech krocích spolku byla veřejnost dostatečně informovaná z více zdrojů.

Nováková dále uvedla, že spolek ze Sasova rozhodně nejde proti iniciativě Domky a nechce s nikým vést konfrontační kampaň. „Jsme pro věcné řešení, které bude rozumné a přijatelné pro všechny dotčené strany. Proto jsme připraveni s kýmkoli o dané věci jednat tak, jak jsme to činili po celou dobu existence spolku," uvedla Nováková.

Také Ondra chce jít oficiální cestou a žádá, aby město i Kraj Vysočina nejdříve nechaly udělat potřebné dopravní studie a zhodnotily reálné dopady obou komunikací na dopravu. „Pokud se nebude realizovat ani jedna z těchto dvou, podle mého názoru zbytečných staveb, pak budu jedině rád. Pokud by mělo dojít na realizaci vnějšího obchvatu, tak chci, aby se předtím řádně zdůvodnilo, co opravdu přinese, a diskutovalo se o tom, jestli je opravdu potřeba," dodal závěrem Ondra.

Náměstek primátora pro dopravu Jaroslav Vymazal dodal, že jakákoli realizace je hodně daleko a nechává na odbornících, aby zhodnotili, co bude pro Jihlavu přínosnější.