Vyčíslení bylo možné díky studii neziskové společnosti Asekol, která pro Jihlavu zajišťuje sběr a recyklaci elektroodpadu. Celkem 2 972 kilogramů starých spotřebičů odevzdaných přes SMJ znamená úsporu 72 MWh elektřiny, 5 121 litrů ropy, 275 metrů krychlových vody a tunu primárních surovin. „Úspora takového množství vody se rovná stejnému množství, které je spotřebováno při 3 694 sprchováních. Uspořená ropa je zase srovnatelná spotřebě stejného množství potřebného k ujetí 75 314 km v běžném automobilu,“ porovnal mluvčí SMJ Martin Málek.

Zároveň se snížila produkce nebezpečných odpadů o 57 tun. Jen zpětný odběr a recyklace stovky mobilních telefonů uspoří tolik energie, kolik spotřebuje moderní úsporná lednice téměř za rok a půl. „Díky recyklaci jednoho notebooku dojde ke snížení spotřeby ropy, na kterou osobní automobil ujede 100 kilometrů, nebo dojde k úspoře 392 litrů pitné vody,“ dodal Málek.

Ačkoliv se loni podařilo SMJ vysbírat téměř tři tuny elektroodpadu, rok 2017 byl ještě úspěšnější, tehdy se vybralo 4 452 kil.