I když byly výdaje navrženy úsporně, náměstek hejtmana pro oblast ekonomiky Miroslav Houška předpokládá, že už během prvního čtvrtletí nového roku bude muset dojít k revizi. „Příjmy mohou být negativně ovlivněny vývojem ekonomické situace a dopady legislativních změn vyplývajících z daňového balíčku,“ upozornil.

Do příjmů hejtmanství zapojí miliardu dvě stě milionů korun z Fondu strategických rezerv. Kraj má zájem většinu připravených investičních projektů v příštím roce zahájit. Chce například pracovat na jihovýchodním obchvatu Jihlavy, dokončit obchvat Salačovy Lhoty nebo opravit most u Dvorců.

Vybrané kapitoly rozpočtu Kraje Vysočina pro rok 2021 v tisících korun:

Zdroje celkem 14 026 899
Výdaje celkem 14 026 899

z toho kapitola:
školství, mládeže a sportu 7 690 605
zdravotnictví 431 679
doprava 2 080 386
nemovitý majetek 1 146 370
evropské projekty 1 271 421
Zdroj: Kraj Vysočina

Mezi další významné investiční akce patří například výstavba nového Pavilonu dětského, gynekologického a neurologického oddělení v Nemocnici Pelhřimov, rekonstrukce a přístavba operačních sálů v Třebíči.

V Nemocnici Jihlava bude pokračovat rekonstrukce stravovacího provozu a energocentra a opravovat se bude i vstupní pavilon nemocnice v Novém Městě na Moravě. Dále chce kraj investovat do škol nebo do Muzea Vysočiny Pelhřimov.

První náměstkyně hejtmana pro regionální rozvoj Hana Hajnová připomněla, že se mnoho dotačních programů zaměřuje na rozvoj obcí. Zmínila přitom zejména Program obnovy venkova, kde je nachystáno sedmdesát milionů.

„Nově bude možné krajské peníze použít i na kofinancování projektů z jiných dotačních titulů. Vlastní peníze, které se tak obcím podaří ušetřit na investicích, mohou zastupitelstva zapojit do svých provozních nákladů,“ vysvětlila náměstkyně.

Opozice kritizovala komunikaci

Návrh rozpočtu hlasitě komentovala opozice. „Rozpočet je de facto úplně stejný, jak jsem ho předložil do Rady kraje, která ho vzala na vědomí,“ řekl lídr hnutí ANO Martin Kukla, který byl ještě před několika měsíci náměstkem hejtmana pro oblast ekonomiky, a dodal: „Nová koalice do rozpočtu zapracovala jen navýšení výdajů o milion a půl na politické funkce.“

Opoziční zastupitel Marek Nevoral pak kritizoval komunikaci s vedením kraje, na připomínky komunistů prý nikdo nereagoval. „Nedovedu si představit, že by náměstek Houška nenašel čas na někoho, kdo by s ním chtěl mluvit o rozpočtu,“ reagoval šéf senátu a krajský zastupitel Miloš Vystrčil. „Pokud o komunikaci někdo stojí, asi si o ní řekne,“ dodal Houška, který je aktuálně v domácí karanténě a i zasedání zastupitelstva se účastnil distančně.