Jihlava poskytne finanční příspěvek například na festival, festival peníze od města použije, následně přijde kontrola, která zjistí, že peníze pořadatelé festivalu použili na něco, na co neměli. A tak následuje pokuta, kterou však jihlavští zastupitelé pořadatelům odpustí, protože peníze nijak nezneužili.

Těmito případy se Zastupitelstvo města Jihlavy zabývá často. Na svém posledním zasedání, které se uskutečnilo minulý týden, proto někteří zastupitelé poukázali na to, zda město nemá špatně nastavený grantový systém. „Toto odpouštění mě trvale zlobí. Chtěl bych z toho ven. Když jsem si podrobně přečetl zdůvodnění, tak nemám jediný důvod, abych hlasoval proti odpouštění, na druhou stranu by ale tolerance zastupitelstva měla někde končit. Můj návrh je takový, abychom sledovali organizace, které se opakovaně dopouštějí rozpočtové kázně, a pak se k nim postavit tvrději," vyjádřil se na zastupitelstvu Vladislav Jiroušek (Krásná Jihlava).

Zastupitelstvo tentokrát odpouštělo penále Festivalu sborového umění, Centru pro zdravotně postižené Kraje Vysočina, Psychiatrické nemocnici Jihlava a Tělocvičné jednotě Sokol Jihlava.

Podle primátora Jihlavy Jaroslava Vymazala (ODS) se město spolu s kontrolním výborem tímto problémem zabývají. „Hledáme mechanismy, prohřešky vznikají nedopatřením. Nikdo peníze nijak nezneužil. V dobré víře je použil na něco, o čem si myslel, že souvisí s projektem, nicméně námi dané podmínky nenaplnil. Kontrola je od toho, aby na to poukázala, nicméně nikde jsme neshledali záměr, všechny akce byly úspěšné," řekl Vymazal.

Podle zastupitele Milana Koláře (Krásná Jihlava) a zároveň pořadatele například jihlavského svatomartinského průvodu, který granty od města také dostává, město nemá grantový program dobře nastavený. „Porušování rozpočtové kázně je tady pořád dokola. Já jsem byl také jedním z těch potrefených. Většinou se jedná o pořadatele, kteří v dobré víře dělají něco pro město, a nedivil bych se, kdyby si po této zkušenosti řekli, já už to dělat nebudu," vyjádřil se Kolář.

Nicméně podle Vymazala si příjemci dotací mnohdy pořádně neprostudují podmínky. „Potom dojde k rozčarování. Hospodaříme s veřejnými prostředky, které musejí být hlídány, od toho jsou kontrolní mechanismy. Hledáme cesty, jak celý systém nastavit co nejjednodušeji a nejjednoznačněji, aby k tomuto nedocházelo," uzavřel Vymazal.