Na žulovém pylonu jsou uvedena jména 17 mužů z obce, kteří ve válce padli, nebo zemřeli. O postavení pomníku rozhodlo v minulém volebním období obecní zastupitelstvo.

"Vedle květinových darů oficiálních účastníků slavnosti bylo dojemné, že další pak pokládali příbuzní obětí I. světové války. Na závěr slavnosti zazněla hymna bývalého Československa," přiblížila nedělní akci v Dolní Vilímči Věra Peichlová z telčské radnice.