Projekt, který zpracovává v rámci závěrečné absolventské práce, je zaměřen na programy s prvky primární prevence a osvětové činnosti v domech s pečovatelskou službou v Jihlavě. Hostem besedy na téma Změny z oblasti sociálních zabezpečení od 1. 1. 2016 byla Karla Punčochářová, která do 31. 12. 2015 pracovala na Krajské pobočce úřadu práce v Jihlavě.

„V besedě, které se zúčastnilo 32 zájemců, se lektorka zaměřila především na průkazy TP, ZTP a ZTP/P, příspěvek na opatření zvláštní pomůcky a příspěvek na péči. Součástí programu besedy byly i praktické ukázky žádosti o výše uvedené dávky a možnost poradenství s jejich zpracováním, které několik zájemců využilo," uvedla autorka projektu Drahuše Vargová.

Projekt Programy primární prevence a osvětové činnosti pro obyvatele v domech s pečovatelskou službou probíhá již od loňského roku, kdy se začátkem prosince uskutečnily dvě besedy na téma Násilí na seniorech ve spolupráci s Bílým kruhem bezpečí a Základy první moci ve spolupráci s Červeným křížem. V lednu 2016 přišla představit nabídku sociálních služeb i zástupkyně zapsaného spolku ŽIVOT – 99 Jihlava. Všechny besedy byly realizovány pro obyvatele Domů s pečovatelskou službou na ulici Za Prachárnou 1a a Za Prachárnou 43 v Jihlavě.

„Vzhledem k velkému zájmu o jednotlivé akce projektu, zvažuji pokračovat v besedách i v následujícím školním roce jako dobrovolnice," dodala Drahuše Vargová. „Jsem ráda, že by se ke mně přidala i lektorka včerejšího workshopu. Rády bychom nabídku rozšířily 1krát měsíčně o čtení z knih, které by si vybrali zájemci o akci. Za příznivého počasí můžeme číst i venku. Případně bychom na akci pozvaly i zajímavé hosty, kteří by nejen četli, ale také se mohli zapojit do diskuse se seniory," doplnila autorka projektu.

Konstrukce a realizace projektu je jednou z hlavních součástí praxe, která tvoří 30 % učebního plánu na Soukromé vyšší odborné škole sociální Jihlava. Studenti se jí věnují od druhého ročníku studia. Prezentace činnosti skupin studentů druhého ročníku a individuálních projektů realizovaných v rámci závěrečných absolventských prací bude součástí programu Odpoledne otevřených dveří, které se na škole uskuteční 
5. května od 14 do 16.30 hodin.

Andrea Šeredová, SVOŠS